Zaliczka na podatek dochodowy od 8 stycznia 2022 r.

10 stycznia 2022
Kategoria: PolskiŁad

Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach
od 8 stycznia 2022 r.


Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 28
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.
obowiązuje od 8 stycznia 2022 r.
W sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatekdochodowy od osób fizycznych


Przykład
Pracownik zatrudniony w wieku 32 lat w miesiącu styczniu 2022 r. uzyskał przychód w wysokości:
6 000 zł
Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodu:
250 zł
kwota zmniejszająca podatek:
425 zł
Rozliczenie według przepisów „Polskiego Ładu”
zaliczki na podatek dochodowy.
Rozliczenie wynagrodzenia w brzmieniu przepisów na dzień 31 grudnia 2021 r.
zaliczki na podatek dochodowy.
Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (której mowa w par. 1 ust. 1 pkt 2) płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., o ile na moment obliczania tej zaliczki płatnik jest uprawniony do ich stosowania.

Założenia do zaliczki na 31 grudnia 2021 r. :
koszty uzyskania:
250 zł
kwota zmniejszająca podatek:
43,76 zł
odliczenie od podatku:
7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne

Założenia do zaliczek w 2022 r. :
koszty uzyskania:
250 zł
kwota zmniejszająca podatek:
425 zł
ulga „dla klasy średniej”

zaliczka 8 stycznia

Zaliczka na podatek dochodowy w grudniu 2021 r.: 32% w związku z przekroczeniem dochodu:
85 528 zł
3 714 zł x 17% - 43,76 zł = 587,62 zł
4 665 zł x 32% = 1 492,80 zł
Razem podatek:
(587,62 zł + 1 492,80 zł) – 668,75 zł (zdrowotna 7,75%) = 1 412 zł


Wyjaśnienie:
W miesiącu styczniu 2022 r.: ujemna różnica
podatek do rozliczenia: 392 zł (rozporządzenia nie stosujemy)

W miesiącu lutym 2022 r.: nadwyżka 203 zł
podatek do rozliczenia: 712 zł

Rozliczenie podatkowo - składkowe wynagrodzenia w miesiącu styczniu 2022 r.
(na zasadach PŁ) po wejściu w życie rozporządzenia
uwzględnienie zaliczki na podatek na dzień 31 grudnia 2021 r.

lista plac 8 stycznia

W miesiącach: marzec - maj 2022 r.: nadwyżka
203 zł
podatek do rozliczenia: 712 zł

W miesiącu czerwcu 2022 r.: ujemna różnica
podatek do rozliczenia: 313 zł

W miesiącach: lipiec – sierpień i październik - listopad 2022 r.: nadwyżka
203 zł
podatek do rozliczenia: 712 zł

W miesiącu grudniu 2022 r.: ujemna różnica
podatek do rozliczenia: 1 412 zł


Dlaczego w miesiącu czerwcu i grudniu 2022 r. rozlicza się zaliczkę na dzień 31 grudnia 2022 r. (tą wyższą):

Ważne:
Nadwyżki podatku (luty - maj oraz lipiec - listopad) nie pobiera się w miesiącu jej obliczenia. Rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica (par. 1 ust. 2 rozporządzenia)

Ujemna różnica występuje, gdy:
zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Sposób obliczania ujemnej różnicy jest taki sam, jak sposób obliczania nadwyżki.

W przypadku gdy nadwyżka zaliczki nie została pobrana w całości, przedłużony termin pobrania pozostałej części nadwyżki zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, upływa w momencie uzyskania odpowiednio przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy w kolejnych miesiącach roku podatkowego, w których wystąpi różnica.

Nadwyżka podatku:
luty - maj 2022 r. wyniosła: 812 zł (203 zł x 4 miesiące)
nadwyżkę pobiera się w miesiącu w którym wystąpiła ujemna różnica a więc w miesiącu czerwcu: - 47 zł
przy czym nadwyżkę pobiera się do wysokości 47 zł

W czerwcu 2022 r. podatek PŁ był korzystniejszy:
266 zł + nadwyżka podatku (do wysokości ujemnej różnicy)
266 zł + 47 zł = 313 zł wysokość podatku do rozliczenia w miesiącu lipcu 2022 r.

W grudniu 2022 r. podatek PŁ był korzystniejszy:
915 zł + nadwyżka podatku (do wysokości ujemnej różnicy)
915 zł + 497 zł = 1 412 zł wysokość podatku do rozliczenia w miesiącu grudniu 2022 r. 

 

Do pobrania w PDF:
poniżej

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i Płace"
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
  

zaliczka na podatek 8 stycznia 2022