HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zbieg potracen komorniczych ograniczenie jezek przemyslaw

Zbieg potrąceń z alimentami ?

Zbieg egzekucji komorniczej a stała kwota świadczeń alimentacyjnych
Ograniczenie w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia

Zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy, bez zgody pracownika, można dokonać tylko następujących potrąceń (w kolejności wskazanej przepisie art. 87 § 1 K.p.):
1)
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie: świadczeń alimentacyjnych
2)
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności: innych niż świadczenia alimentacyjne
3)
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
4)
kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych: 
do wysokości trzech piątych wynagrodzenia
w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych:
do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności:
innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikom nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia a łącznie z potrąceniami sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych trzech piątych wynagrodzenia (art. 87 § 3 – 4 K.p.).

ZAPAMIĘTAJ
Maksymalne potrącenie, którego można dokonać z wypłaconego wynagrodzenia nie jest łącznym potrąceniem

Przykład
Na podstawie dwóch tytułów wykonawczych od komornika pracodawca dokonuje potrąceń z wypłaconego wynagrodzenia tytułem:
stałych alimentów: w wysokości 350 zł
niespłaconej pożyczki bankowej: na kwotę 20 000 zł
W miesiącu październiku, po potrąceniach składkowo-podatkowych, wynagrodzenie pracownika wyniosło: 4 500 zł (tzw. kwota netto).
Ustalenie maksymalnej kwoty do potrącenia:
alimenty: 4 500 zł x 3/5 = 2 700 zł ograniczenie do kwoty 350 zł
niealimentacyjne: 4 500 zł x 1/2 = 2 250 zł
maksymalne potrącenie z wynagrodzenia wyniosło: 350 zł + 2 250 zł = 2 600 zł
Łącznie potrącenie nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia tj.: 4 500 zł x 3/5 = 2 700 zł
2 600 zł < 2 700 zł
Kwota potrąconego wynagrodzenia do przekazania na konto komornika: 2 600 zł

Najczęściej popełniany błąd to ustalenie kwoty do potrącenia według poniższego schematu:
4 500 zł x 3/5 = 2 700 zł
alimenty: 350 zł
niealimentacyjne: 2 350 zł
Powyższy sposób dokonywania potrąceń spowoduje naruszenie maksymalnego potrącenia tytułem świadczeń niealimentacyjnych, które powinno wynieść tj.: 4 500 zł x 1/2 = 2 250 zł.

Autor:
Jeżek Przemysław