HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zmiana rodzaju swiadczenia chorobowego

Zmiana rodzaju świadczenia chorobowego a przeliczenie podstawy

Zmiana rodzaju świadczenia chorobowego w okresie obniżonego etatu (COVID-19) a przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Zgodnie z wyjaśnieniami prezentowanymi przez ZUS w dostępnym na stronie: www.zus.pl „Komentarzu ustawy zasiłkowej” w sytuacji gdy pomimo ciągłości w pobieraniu świadczeń chorobowych nastąpiła zmiana wymiaru czasu i zmiana rodzaju wypłacanego zasiłku, według ZUS podstawę należało przeliczyć dla nowego rodzaju zasiłku (pomimo, iż w pobieraniu świadczeń chorobowych nie było dnia przerwy) uwzględniając w podstawie wymiaru wynagrodzenie po zmianie etatu.

W stanie prawnym obowiązującym do 8 października 2020 r.

Przykład
Pracownica była nieobecna w pracy z powodu choroby
od 15 lutego do 26 kwietnia 2020 r. Podstawa wymiaru przysługującego jej zasiłku chorobowego została ustalona z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bieżącego roku.

27 kwietnia 2020 r. pracownica urodziła dziecko. Do 31 marca 2020 r. pracownica była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast od 1 kwietnia w wymiarze 0,8 etatu (na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi w związku z COVID-19 art. 15g specustawy). Mimo, że między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy wynoszącej co najmniej 3 miesiące kalendarzowe, ze względu na zmianę wymiaru czasu pracy podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego od 27 kwietnia 2020 r. powinna być ustalona  na nowo. Stanowi ją  miesięczne wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. pełne miesięczne wynagrodzenie, które pracownica otrzymałaby, gdyby przepracowała cały  kwiecień.

W stanie prawnym obowiązującym od 9 października 2020 r.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przysługuje w przypadkach o których piszę:

https://www.hrkadryiplace.pl/przeliczenie-podstawy-chorobowego-po-zmianach-jezek-przemyslaw/

https://www.hrkadryiplace.pl/przeliczenie-podstawy-zasilku-chorobowego-na-przykladzie-jezek-przemyslaw/

W dniu 26 października 2020 r. pracownica (z powyższego przykładu) złożyła pracodawcy wniosek o przeliczenie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres od 27 kwietnia 2020 r. Od tego dnia podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego powinna zostać ustalona z podstawy sprzed zmiany wymiaru czasu pracy.

 

Więcej informacji w najnowszym wydaniu Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.
(do końca roku 2020 r. – aktualizacja Gratis):

 

Autor:
Jeżek Przemysław