Zmiana wysokości wynagrodzenia w okresie choroby pracownika

29 marca 2022
Kategoria: Wynagrodzenia

Wynagrodzenie za część miesiąca a zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego

W sytuacji gdy miesiącu kalendarzowym nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia za pracę i jednocześnie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim za które przysługuje mu świadczenie chorobowe pracodawca powinien:
1)
ustalić wysokość wynagrodzenia za pełny miesiąc kalendarzowy, następnie
2)
pomniejszyć ustalone wynagrodzenie o dni orzeczonej niezdolności do pracy ustalając wysokość wynagrodzenia o które pomniejszy to wynagrodzenie przyjmując jego wysokość przed i po zmianie wynagrodzenia.

Przykład
Pracownik (w wieku 35 lat) w okresie od 8 do 14 marca 2022 r. (7 dni) chorował, a ponadto w dniu 25 marca przez 3 godziny był nieobecny w pracy z powodu wezwania do stawiennictwa przed organem uprawnionym, za co nie zachował prawa do wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 h. Wysokość wynagrodzenia ustalono w wysokości: 3 200 zł. Z dniem 10 marca 2022 r. podwyższono pracownikowi wynagrodzenie do kwoty: 3 400 zł.
Wynagrodzenia pracownika w miesiącu marcu 2022 r. wyniosło:
Ustalenie wynagrodzenia za pełny miesiąc kalendarzowy z uwzględnieniem podwyżki:
3 200 zł : 184 h = 17,39 zł
17,39 zł x 56 h (godziny przepracowane od 1 do 9 marca) = 973,84 zł
3 400 zł : 184 h = 18,48 zł
18,48 zł x 128 h (godziny przepracowane od 10 do 31 marca) = 2 365,44 zł
Łącznie: 3 339,28 zł (973,84 zł + 2 365,44 zł).

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy o które należy pomniejszyć pełne miesięczne wynagrodzenie:
3 200 zł : 30 dni = 106,67 zł
106,67 zł x 2 dni
niezdolności do pracy przed podwyżką wynagrodzenia = 213,34 zł
3 400 zł : 30 dni = 113,33 zł
113,33 zł x 5 dni
niezdolności do pracy po podwyżce wynagrodzenia = 566,65 zł.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku

z obowiązkowym stawiennictwem przed sądem o które należy pomniejszyć pełne miesięczne wynagrodzenie:
3 400 zł : 184 h = 18,48 zł
18,48 zł x 3h = 55,44 zł.
Pracownik za miesiąc marzec 2022 r. uzyskał wynagrodzenie w wysokości:
(3 339,28 zł – 213,34 zł – 566,65 zł – 55,44 zł) = 2 503,85 zł
a ponadto świadczenie chorobowe za 7 dni orzeczonej niezdolności do pracy.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i Płace"
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
  

 

wynaggrodzenie za czesc miesiaca