Opinie kadrowo-płacowe – audyty i inne

IMG 1307


HR Kadry i Płace oferuje sporządzenie opinii kadrowo-płacowych. Mogą być one przedstawione w formie audytu i dotyczyć problematyki kadrowej lub kadrowo – płacowej. Podczas sporządzania dokumentacji są analizowane obowiązujące regulaminy (pracy, wynagradzania, ZFŚS, premiowania), procedury wewnętrzne dotyczące bardziej szczegółowych kwestii, akta osobowe, czas pracy (planowanie harmonogramów i prowadzenie ewidencji czasu pracy) oraz zasady naliczania wynagrodzeń.

Przeprowadzony audyt kończy się szczegółowym raportem – opinią kadrowo-płacową, w którym znajduje się analiza sytuacji kadrowo-płacowej analizowanej jednostki, z uwzględnieniem obszarów, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian. Zawarte w opinii rekomendacje ukierunkują zarządzających na wprowadzenie zmian i wskazują właściwe kierunki działania.

W ramach usług związanych ze sporządzeniem audytu istnieje również możliwość zagwarantowania na preferencyjnych warunkach dodatkowych godzin doradztwa z zakresu prawa pracy. Opcja ta jest szczególnie doceniana na etapie wdrażania zmian wynikających z przeprowadzonego audytu oraz szkoleń dla działów kadr i płac lub kadry managerskiej. Jej celem jest ułatwienie organizacji przejścia przez proces zmian.

    Zapytanie