HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Oferta

Profesjonalne
Doradztwo

xo mnie.jpg.pagespeed.ic .rvovmHqRuo.webp

HR Kadry i Płace oferuje sporządzenie opinii kadrowo-płacowych. Mogą być one przedstawione w formie audytu i dotyczyć problematyki kadrowej lub kadrowo – płacowej.

Przeprowadzony audyt kończy się szczegółowym raportem – opinią kadrowo-płacową, w którym znajduje się analiza sytuacji kadrowo-płacowej analizowanej jednostki, z uwzględnieniem obszarów, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian. 

Zawarte w opinii rekomendacje ukierunkują zarządzających na wprowadzenie zmian i wskazują właściwe kierunki działania.

W ramach usług związanych ze sporządzeniem audytu istnieje również możliwość zagwarantowania na preferencyjnych warunkach dodatkowych godzin doradztwa z zakresu prawa pracy. 

Opcja ta jest szczególnie doceniana na etapie wdrażania zmian wynikających z przeprowadzonego audytu oraz szkoleń dla działów kadr i płac lub kadry managerskiej. Jej celem jest ułatwienie organizacji przejścia przez proces zmian.

Podczas sporządzania dokumentacji analizowane są obowiązujące: