Opinie kadrowo-płacowe – audyty i inne

IMG 1307


HR Kadry i Płace oferuje sporządzenie opinii kadrowo-płacowych. Mogą być one przedstawione w formie audytu i dotyczyć problematyki kadrowej lub kadrowo – płacowej. Podczas sporządzania dokumentacji są analizowane obowiązujące regulaminy (pracy, wynagradzania, ZFŚS, premiowania), procedury wewnętrzne dotyczące bardziej szczegółowych kwestii, akta osobowe, czas pracy (planowanie harmonogramów i prowadzenie ewidencji czasu pracy) oraz zasady naliczania wynagrodzeń.

Przeprowadzony audyt kończy się szczegółowym raportem – opinią kadrowo-płacową, w którym znajduje się analiza sytuacji kadrowo-płacowej analizowanej jednostki, z uwzględnieniem obszarów, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian. Zawarte w opinii rekomendacje ukierunkują zarządzających na wprowadzenie zmian i wskazują właściwe kierunki działania.

W ramach usług związanych ze sporządzeniem audytu istnieje również możliwość zagwarantowania na preferencyjnych warunkach dodatkowych godzin doradztwa z zakresu prawa pracy. Opcja ta jest szczególnie doceniana na etapie wdrażania zmian wynikających z przeprowadzonego audytu oraz szkoleń dla działów kadr i płac lub kadry managerskiej. Jej celem jest ułatwienie organizacji przejścia przez proces zmian.

Tworzenie i wdrażanie PPK


W ramach świadczonych usług doradczych HR Kadry i Płace oferuje:

  • doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania PPK w podmiotach zatrudniających, w tym Jednostkach Sektora Finansów Publicznych,
  • szkolenia z tematyki PPK, w tym dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych,
  • przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników PPK,
  • przygotowanie kompletu dokumentów w związku ze wdrożeniem PPK.

Wyjaśniamy, że przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne. Program ten ma umożliwić pracownikom gromadzenie środków pieniężnych jako formy dodatkowego oszczędzania. Regulamin PPK zakłada, że odłożone tym sposobem pieniądze będą oni mogli wykorzystać na określonych zasadach. Pomimo iż pracownicy mogą, ale nie muszą przystąpić do programu, pracodawca jest zobowiązany wdrożyć PPK w firmie.

Jeśli chcą Państwo szybko i sprawnie wdrożyć PPK w swoim przedsiębiorstwie – zachęcamy do kontaktu. Wystarczy wysłać do nas zapytanie w sprawie oferty wdrożeniowej, za pomocą dostępnego formularza.

    Zapytanie