Blog

26 listopada 2020

Praca w okresie “Izolacji” dozwolona

Za zgodą pracodawcy, można świadczyć w trybie pracy zdalnej, pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie przesądza o tym, iż praca zdalna w okresie “Izolacji” jest dopuszczalna. Z projektu wynika, że: W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. […]

czytaj
12 listopada 2020

Wyższe kary dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r.

Wyższe “Kary grzywny” dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r. Art.: 281 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy Kodeks pracy:  Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja […]

czytaj
3 listopada 2020

Praca w okresie “kwarantanny lub Izolacji”

Możliwość wykonywania praca w okresie “Kwarantanny lub Izolacji” Czy poniższe przesądzać będzie wprost o tym, iż w okresie objęcia izolacją nie będzie można wykonywać pracy zdalnej ? Miejmy nadzieję, że NIE Aby móc odpowiedzieć na powyższą możliwość należy odnieść się do przepisów definiujących pojęcie: “Kwarantanny i Izolacji”. Izolacja: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) definiuje izolację […]

czytaj
19 października 2020

Forma przekazania informacji PIT-11

Forma przekazania informacji PIT-11 Art. 39 ust. 1 ustawy o pdof Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (…) imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (…). Przepis ten nie określa zasad przekazania tej informacji podatnikom. Ustawodawca wprowadził w nim jedynie wymóg sporządzenia takiej informacji według ustalonego wzoru i przekazania jej podatnikowi. Również przepisy Ordynacji podatkowej […]

czytaj
22 lipca 2020

Bon Turystyczny Dodatek Solidarności

Polski Bon Turystyczny: wartość bonu wolna od podatku (art. 52zc dodany w ustawie o prof) na gruncie CIT nie będą one stanowić przychodów podatkowych koszty sfinansowane z tych środków nie będą kosztami uzyskania przychodów (art. 38v dodanego w ustawie o CIT) Dodatek Solidarnościowy: na mocy nowego art. 52ua ustawy o pdof dodatek korzysta ze zwolnienia od podatku. Autor: Jeżek Przemysław

czytaj