Blog

25 maja 2023

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych ZUS

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych a zwolnienie tytułem działania siły wyższej. Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Na temat ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pisaliśmy: https://www.hrkadryiplace.pl/nowe-zwolnienia-od-pracy-po-nowelizacji-ustawy-kodek-pracy-a-podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Pojawiła się jednak wątpliwość czy wynagrodzenie w wysokości 50% za czas zwolnienia tytułem siły wyższej podlegać będzie uzupełnieniu w podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ? Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie Stanowisko ZUS z 18 maja 2023 r. dla HR Kadry […]

czytaj
24 maja 2023

Podstawa do chorobowego a nowe zwolnienia od pracy

Nowe zwolnienia od pracy po nowelizacji ustawy Kodeks pracy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Nowe dwa uprawnienia pracownicze wynikające z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 4.4.2023 r. poz. 641). Data obowiązywania od 26 kwietnia 2023 r. Urlop opiekuńczy: https://www.hrkadryiplace.pl/urlop-opiekunczy-po-nowelizacji-kodeksu-pracy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Przykład Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym w lipcu 2023 r. do przepracowania miał 168 […]

czytaj
23 kwietnia 2023

Zasiłek macierzyński przepisy przejściowe

# 6 Pytanie uczestnika Pracownik w dniu wejścia w życie nowych przepisów prawnych (26 kwietnia 2023 r.) pobiera zasiłek macierzyński. Czy ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wyższej wysokości ? Odpowiedź Z dniem 26 kwietnia 2023 r. zwiększony zostanie wymiar urlopu rodzicielskiego: 41 tygodni (urodzenie 1 dziecka) 43 tygodni (urodzenie więcej dzieci) 65 tygodni (urodzenie 1 dziecka) ustawa „za życiem” 67 tygodni (urodzenie więcej dzieci) ustawa „za życiem” przy czym […]

czytaj
16 kwietnia 2023

Cel zwrotu wniosku o urlop rodzicielski

Zwrot wniosku o urlop rodzicielski, który został złożony przez pracownika przed dniem wejścia w życie nowych przepisów prawnych – przed dniem 26 kwietnia 2023 r. Z dniem 26 kwietnia 2023 r. zwiększony zostanie wymiar urlopu rodzicielskiego Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do: 41 tygodni (urodzenie 1 dziecka) poprzednio: 32 tygodnie 43 tygodni (urodzenie więcej dzieci) poprzednio: […]

czytaj
22 marca 2023

Urlop rodzicielski na nowych zasadach

Urlop rodzicielski na nowych zasadach Zmiany przepisów ustawy Kodeks pracy i innych ustaw w tym ustawy zasiłkowej przewidują: Uchylenie art. 1791 K.p. (wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. z góry) zgodnie z którym pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1. Pomimo uchylenia przepisu pracownica będzie miała prawo złożyć […]

czytaj
12 maja 2022

Okres zasiłkowy a ciąża

Ustalenie okresu zasiłkowego kobiet w ciąży Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej: 1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 2) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach […]

czytaj
5 maja 2022

Zasiłek macierzyński objęty „ulgą podatkową”

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych Ustawa o PDOF reguluje tzw. PIT zerowy tj. zwolnienia przedmiotowe dotyczące określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 źródeł przychodów do kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł w skali roku podatkowego. Są to ulgi potocznie nazywane: ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT) ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT) […]

czytaj
13 kwietnia 2022

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

Okres wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego Świadczenia chorobowe: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową Zmiany: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621). Art. 8 ustawy zasiłkowej 1. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres […]

czytaj
14 lutego 2022

Pobyt w szpitalu a wysokość zasiłku na przełomie roku kalendarzowego

Wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu w okresie przejściowym Zmiana przepisów od 1 stycznia 2022 r.   Co do zasady (z wyjątkami określonymi w ustawie zasiłkowej) miesięczny zasiłek chorobowy wynosi: 80% podstawy wymiaru (art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej) również za okres pobytu w szpitalu. Uwaga: przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Do 31 grudnia 2021 r. od 34 dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił: 70% ustalonej […]

czytaj
27 stycznia 2022

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych po miesięcznej przerwie

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po 1 miesięcznej przerwie Świadczenia chorobowe: Aktualny stan prawny: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową oraz dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym: Komentarzu do ustawy zasiłkowej data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl. Zmiany: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń […]

czytaj
23 stycznia 2022

Okres zasiłkowy stanowisko ZUS

Brak przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych w niezdolności do pracy Stanowisko ZUS Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy zasiłkowej, w artykule z dnia 23 listopada 2021 r. informowaliśmy o sytuacji w której po zmianach pracownik (zleceniobiorca) może pozostać bez prawa do świadczeń chorobowych. https://www.hrkadryiplace.pl/brak-przerwy-w-niezdolnosci-pracy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ W przedstawiony przypadku była zgodność co do interpretacji zmienionego artykułu art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej z brzmienia którego wynika, że: do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności […]

czytaj
23 listopada 2021

Brak przerwy w niezdolności pracy

Brak przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych w niezdolności do pracy może spowodować brak prawa do świadczeń chorobowych w 2022 r.   Świadczenia chorobowe: Aktualny stan prawny: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową oraz dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym: Komentarzu do ustawy zasiłkowej data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl. Zmiany: Ustawa […]

czytaj
29 października 2021

Zasiłki chorobowe po zmianach w 2022 r. dla prowadzących działalność

Świadczenia chorobowe dla prowadzących działalność i osób współpracujących Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.: Art. 2 ustawy zasiłkowej Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, obejmują: zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy (uchylony) zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy. Zmiany: […]

czytaj
4 października 2021

Okres zasiłkowy po przerwie krótszej niż 60 dni

Okres zasiłkowy „po przerwie krótszej niż 60 dni kalendarzowych” na przełomie roku kalendarzowego Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621), po zmianach od dnia 1 stycznia 2022 r.: art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej (ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) otrzymuje brzmienie: […]

czytaj
14 września 2021

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia po zmianach

Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Zmiany: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621). Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.: Art. 8 ustawy zasiłkowej Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn […]

czytaj
9 września 2021

Nieodpracowanie wyjścia prywatnego a choroba pracownika

Nieodpracowanie „wyjścia prywatnego” wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych Kilkugodzinna nieobecność w pracy a podstawa wymiaru Zdarza się, że pracownicy wnioskują o udzielenie im kilkugodzinnej przerwy w pracy na tzw. wyjście prywatne. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, ale tylko wówczas, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy m.in. przepisy Kodeksu pracy lub rozporządzenia o zwolnieniach od pracy. Dotyczy to m.in. niewykonywania przez pracownika pracy z powodu: niezdolności do pracy w związku z chorobą przebywania na badaniach lekarskich (okresowych […]

czytaj
1 września 2021

Zasiłek opiekuńczy w związku partnerskim

Prawo do zasiłku opiekuńczego w związku partnerskim   Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo lub dobrowolnie) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1) zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: a) nieprzewidzianego zamknięcia: żłobka klubu dziecięcego przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku: choroby niani z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą […]

czytaj
31 sierpnia 2021

Okres zasiłkowy po zmianach od 1.1.2022 r.

Okres zasiłkowy „182 i 270 dni” po przerwie krótszej niż 60 dni Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2021 r.: Art. 9 ustawy zasiłkowej 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8 (182 lub 270 dni) zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. 2. Do […]

czytaj
27 kwietnia 2021

Choroba pracownika w następstwie wypadku przy pracy

Choroba pracownika w następstwie uznanego wypadku przy pracy a zmiana pracodawcy Wysokość świadczenia chorobowego Kilka miesięcy od zatrudnienia pracownik stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą (e-ZLA). Dodatkowo pracownik przedłożył pracodawcy: zaświadczenie lekarskie wystawione na „zwykłym druku” stwierdzające, że niezdolność do pracy ma związek z uznanym u poprzedniego pracodawcy wypadkiem przy pracy oraz kopię protokołu powypadkowego, w którym poprzedni pracodawca uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. […]

czytaj
19 kwietnia 2021

Dziecko „obce” a zasiłek opiekuńczy

Przyjęcie dziecka na wychowanie i utrzymanie jako warunek konieczny do uzyskania zasiłku opiekuńczego    Stanowisko z dnia 15 kwietnia 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzone uregulowania w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zgodnie z art. 4 ust. 1 specustawy – […]

czytaj
17 marca 2021

Chorobowe bez okresu wyczekiwania

Prawo do świadczeń chorobowych od pierwszego dnia niezdolności do pracy Ubezpieczony (pracownik) obowiązkowo nabywa prawo do zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczony dobrowolnie (np. zleceniobiorca) – po upływie 90 dni tego ubezpieczenia. Jest to okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Do okresów ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego lub dobrowolnego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana […]

czytaj
15 lutego 2021

Dokumentowanie prawa do św. chorobowego

Rodzaje świadczeń chorobowych i dokumentowania prawa do ich wypłaty: Izolacja i kwarantanna. Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszej e-Publikacji:   Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi regulują przepisy ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870). Dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym Komentarzu do ustawy zasiłkowej – data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl Rodzaje świadczeń chorobowych: Art. […]

czytaj
14 grudnia 2020

Przerwanie pracy zdalnej w okresie Izolacji

Jak rozliczyć „Wynagrodzenie i świadczenie chorobowe” gdy stan zdrowia pracownika „w okresie Izolacji i Pracy zdalnej” ulega pogorszeniu ? Na mocy obowiązującego od dnia 5 grudnia 2020 r., art. 4ha ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., póz. 2157): W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, […]

czytaj
27 listopada 2020

Wyrównanie podstawy do minimalnej

ZUS potwierdza, iż pomimo ciągłości w pobieraniu świadczeń chorobowych (przy zmianie wymiaru etatu) podstawę wymiaru należy wyrównać do minimalnej Przykład: Na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi na okres od 1 maja do 30 czerwca 2020 r.  zmieniono pracownikom wymiar etatu: z pełnego na 0,8 (art. 15g ustawa tarcza antykryzysowa). W okresie pracy na pełen etat – wynagrodzenie pracownika wynosiło: 2 900 zł W okresie pracy na 0,8 etatu […]

czytaj
12 listopada 2020

Przeliczanie świadczeń chorobowych po zmianach

Jeszcze raz o przeliczaniu „Podstawy wymiaru świadczeń chorobowych” Podstawą do przeliczenia ubezpieczonemu (na jego wniosek) wypłaconych świadczeń chorobowych (art. 31zy13 ust. 1 specustawy) z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie przepisów specustawy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, jest: obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku […]

czytaj
9 listopada 2020

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dni robocze czy dni kalendarzowe ? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na www.gov.pl/web/rodzina opublikowało informację w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego: „(…) Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok. (…). Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy […]

czytaj
3 listopada 2020

Przeliczenie zasiłku opiekuńczego na dni robocze

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany tylko za dni robocze nie zawsze podlegać będzie przeliczeniu w świetle zmian od 9 października 2020 r.   Począwszy od 9 października 2020 r. obowiązują nowe przepisy i dotyczą pracowników, którym pracodawca: obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 oraz wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. Więcej informacji nt. zmian: https://www.hrkadryiplace.pl/category/zasilki/ Artykuł pochodzi z:   […]

czytaj
28 października 2020

Wyrównanie świadczeń chorobowych w raportach ZUS

Wyrównanie świadczeń chorobowych w raportach ZUS RSA Począwszy od 9 października 2020 r. obowiązują nowe przepisy i dotyczą pracowników, którym pracodawca: obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 oraz wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. Więcej informacji nt. zmian: https://www.hrkadryiplace.pl/category/zasilki/ Jeżeli na podstawie wniosku ubezpieczonego, dot. przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego, dokonano wypłaty wyrównania, […]

czytaj
21 października 2020

Zmiana rodzaju świadczenia chorobowego a przeliczenie podstawy

Zmiana rodzaju świadczenia chorobowego w okresie obniżonego etatu (COVID-19) a przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego Zgodnie z wyjaśnieniami prezentowanymi przez ZUS w dostępnym na stronie: www.zus.pl „Komentarzu ustawy zasiłkowej” w sytuacji gdy pomimo ciągłości w pobieraniu świadczeń chorobowych nastąpiła zmiana wymiaru czasu i zmiana rodzaju wypłacanego zasiłku, według ZUS podstawę należało przeliczyć dla nowego rodzaju zasiłku (pomimo, iż w pobieraniu świadczeń chorobowych nie było dnia przerwy) uwzględniając […]

czytaj
17 października 2020

Przeliczenie podstawy zasiłku chorobowego na przykładzie

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego na przykładzie Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.   Stan prawny od 9 października 2020 r.: Nowe przepisy dotyczą pracowników, którym pracodawca: obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 oraz wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. Więcej na: https://www.hrkadryiplace.pl/przeliczenie-podstawy-chorobowego-po-zmianach-jezek-przemyslaw/  Gdy tym osobom ustala się […]

czytaj
11 października 2020

Przeliczenie podstawy chorobowego po zmianach

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach na wniosek ubezpieczonego   Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej (oraz ust. 282 komentarza do ustawy zasiłkowej): w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, o ile zmiana ta nastąpiła: w miesiącu, w którym powstało prawo do świadczenia chorobowego (również wtedy gdy doszło do tej zmiany w trakcie […]

czytaj
9 września 2020

Potrącenie z zasiłku i wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w danym miesiącu a zasady dokonywania potrąceń na podstawie tytułu wykonawczego Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r. Podstawa prawna: Możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia regulują przepisy: art. 87 – 91 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. W powołanych przepisach ustawodawca określił m.in. w jakiej maksymalnej wysokości można dokonać takiego potrącenia oraz jaka kwota wynagrodzenia jest wolna […]

czytaj
6 sierpnia 2020

Zmiana etatu przeliczenie podstawy

Zmiana wymiaru czasu pracy a przeliczenie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:   Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15- 19 rozporządzenia urlopowego (§ 14 rozporządzenia). Jedną z tych zasad jest to, iż zarówno w przypadku podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jak i ekwiwalentu z ten […]

czytaj
29 lipca 2020

Wyrównanie podstawy do chorobowego

Wyrównanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do najniższej – po zmianie wymiaru czasu pracy W wielu przedsiębiorstwach kończy się okres w którym pracownicy, na podstawie zawartego porozumienia, objęci zostali obniżonym wymiarem etatu. Osoby odpowiedzialne za rozliczanie świadczeń chorobowych pamiętać muszą o tym, że w sytuacji gdy pracownik pobiera świadczenia chorobowe i w trakcie ich pobierania następuje zmiana wymiaru czasy np. z 0,8 na 1 należy sprawdzić czy przy zmianie etatu i ciągłości pobierania świadczeń […]

czytaj
16 czerwca 2020

Podstawa do chorobowego przy urlopie wypoczynkowym

Uzupełnianie miesiąca kalendarzowego w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego Uzupełnianie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych reguluje art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie ustalone: w stałej miesięcznej wysokości uzupełnia się poprzez przyjęcie kwoty określonej w umowie o pracę, pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika wynagrodzenie zmienne uzupełnia się dzieląc wynagrodzenie uzyskane za dni przepracowane (pomniejszone o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne) […]

czytaj
16 czerwca 2020

Premia kwartalna w podstawie po zmianie etatu

Przeliczenie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu Pytanie Obniżenie etatu od 06.04.2020. W połowie kwietnia pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego (7 dni). Pracownik otrzymał premie kwartalna wraz z wypłatą w miesiącu marcu 2019. Jak doliczyć premie kwartalna do podstawy zasiłkowej po zmianie etatu, która nastąpiła w kwietniu? Ten sam pracownik korzysta z drugiej części urlopu ojcowskiego w maju, czy należy naliczyć nową podstawę zasiłkową, czy można kontynuować poprzednią. Premie […]

czytaj
10 czerwca 2020

Obniżony etat a potrącenie z zasiłku

Obniżony wymiar czasu pracy a potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. […]

czytaj
8 czerwca 2020

Chorobowe w miesiącu zmiany etatu

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego w miesiącu zmiany wymiaru czasu pracy Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., […]

czytaj
27 maja 2020

Zasiłek opiekuńczy rozliczenie podatkowe

Rozliczenie wypłaconego „Zasiłku opiekuńczego” pracownika do 26 lat W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.): Wolne od podatku dochodowego są przychody ze: stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof) otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku […]

czytaj
12 maja 2020

Wynagrodzenie za przestój w podstawie

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochód ten jest pojazdem elektrycznym, w związku z tym pojemność jego silnika wynosi 0.

czytaj
9 maja 2020

Zasiłek opiekuńczy na dni robocze

Zasiłek opiekuńczy na dni robocze – Rozliczenie na liście płac Uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres wskazany w oświadczeniu pracownika. Jeżeli pracownik wnioskował o wypłatę zasiłku za dni robocze to zostanie on wypłacony za te dni, które pracownik wskazał w „Oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna”, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz drugiego dnia […]

czytaj