HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Materiały

Wideo

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a podstawa wymiaru świadczeń pracowniczych

Darmowy webinar styczeń 2024. Aby uzyskać dostęp wypełnij formularz.

Uwzględnianie składników wynagrodzeń w podstawie wymiaru świadczeń pracowniczych po zmianach w 2023 r.

Szkolenie z dnia 25.09.2023 r.

Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń za okresy nowych zwolnień i zasiłków macierzyńskich.

Szkolenie z dnia 22.09.2023 r.

Zmiany w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Wynagrodzeniach w 2023 r. najnowsze wyjaśnienia Państwowej Inspekcji i Ministerstwa Pracy

Szkolenie z dnia 15.09.2023 r.

Wysokość wynagradzania za pracę w miesiącu korzystania z urlopu opiekuńczego lub zwolnienia tytułem działania siły wyższej.

Darmowy webinar z dnia 11.09.2023 r. Aby uzyskać dostęp wypełnij formularz.

Zmiany w rozliczaniu Wynagrodzeń Kierowców w przewozach międzynarodowych w 2023 r.

Szkolenie z dnia 23.08.2023 r.

Zmiany w rozliczaniu Wynagrodzeń Kierowców w przewozach międzynarodowych w 2023 r.

Szkolenie z dnia 17.08.2023 r.