HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies”
1.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest przedsiębiorca:
HR Kadry i Płace Przemysław Jeżek z siedzibą:
44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 278U
NIP: 631-197-30-15.
2.
Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:
kontakt@hrkadryiplace.pl
lub
szkolenia@hrkadryiplace.pl
3.
Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe
źrodła:
szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, landing pages, livechat, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
cele:
realizacja zamówień – usług – dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym – marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
4.
Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być
osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
5.
Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
6.
Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
7.
Polityka retencji danych – dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku
realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
8.
Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:
prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
9.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
10.
Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.

Zgody marketingowe
w momencie przesłania zapytań ofertowych, jakichkolwiek innych zapytaniach przekazywanych drogą mailową, formularzach zgłoszeniowych, zamówieniach, zapytaniach, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych tj. adresu mailowego, numer telefonu do przesyłania ofert handlowych przez HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław.
Każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
Informację o cofnięciu zgody należy przekazać drogą mailowa na podany w punkcie 2 adres mailowy.

Pliki cookies
1.
Witryna www.hrkadryiplace.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
3.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwis
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
www.allaboutcookies.org/manage-cookies