HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Szkolenia

Szkolenia
wewnętrzne

Szkolenia kadrowe wewnętrzne – stacjonarne i online

Tematyka szkoleń może być również organizowana w formie szkoleń wewnętrznych. Są one realizowane w formie stacjonarnej bądź w formule online. Do ich przeprowadzenia wykorzystujemy odpowiednie narzędzia – wśród nich znajdują się – Skype, GetResponse, Clickmeeting, Ms Teams. Zaletą szkoleń wewnętrznych jest możliwość dostosowania tematyki, zakresu, terminu realizacji oraz formy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników.

Szkolenia “in company” to doskonała alternatywa w stosunku do szkoleń organizowanych w formule otwartej, nie tylko ze względu na indywidualny charakter, ale również aspekty finansowe. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa i konsultacji. W trakcie spotkania mogą one jedynie dotyczyć merytorycznych aspektów organizowanego szkolenia. W ramach kursów otrzymują Państwo bogate materiały szkoleniowe, z wieloma praktycznymi przykładami oraz aktualnymi stanowiskami.

Tematyka szkoleń obejmuje:

 • rozliczanie wynagrodzeń w 2022 r. dla Pracowników i Zleceniobiorców – przewidziane w „Polskim Ładzie”
 • rozliczenia podatkowo – składkowe benefitów pracowniczych, 
 • rozliczenia umów prawa cywilnego w tym cudzoziemców,
 • rozliczenia wynagrodzeń i świadczeń – pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami kraju,
 • rozliczania wynagrodzeń – prawidłowe ustalanie podstaw do wypłaty wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent, odpraw,
 • świadczenia chorobowe – podstawa wymiaru świadczeń chorobowych,
 • prawo pracy – aktualizacja przepisów,
 • rozliczanie czasu pracy – planowanie,
 • dokumentację pracowniczą – akta osobowe, ZFŚS,
 • Pracownicze Plany Kapitałowe PPK,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT,
 • zajęcia i potrącenia komornicze,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – tworzenie, rozliczanie wydatków.

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń zamkniętych?

Wśród najważniejszych zalet szkoleń zamkniętych znajdują się:

 • program i tematyka szkolenia są ściśle dopasowane do specyfiki firmy i branży,
 • uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w analizie wybranych, rzeczywistych przypadków,  
 • oszczędność czasu – kursy są organizowane w siedzibie Klienta lub we wskazanym przez niego miejscu,
 • techniki i metody szkoleniowe oraz poziom merytoryczny zajęć są dostosowane do grupy uczestników,
 • podczas kursów uczestnicy mogą zadawać pytania uwzględniające specyfikę firmy.

HR Kadry i Płace działa na rynku od ponad 15 lat. W tym czasie zdobyliśmy uznanie i nawiązaliśmy trwałe relacje z wieloma Klientami. Szkolimy zarówno duże koncerny, kluczowe polskie firmy, jak i instytucje z sektora budżetowego na terenie całej Polski.

Zapraszamy.

Wypełnij formularz:





  IMG 1307

  Jeżek Przemysław