Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia stacjonarne w formule zamkniętej lub on-line.

Tematyka szkoleń z oferty “Szkoleń kadrowo – płacowych” organizowana jest również w formule szkolenia zamkniętego stacjonarnego lub w formule online. Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem narzędzi preferowanych do tego rodzaju szkoleń – Skype, GetResponse, Clickmeeting, Ms Teams. Zaletą szkoleń wewnętrznych jest możliwość dostosowania tematyki szkolenia, jego zakresu, terminu realizacji oraz formy do Państwa indywidualnych potrzeb.
Szkolenia “in company” to doskonała alternatywa w stosunku do szkoleń organizowanych w formule otwartej, nie tylko ze względu na indywidualny charakter, ale również aspekty finansowe. Dodatkowym atutem jest możliwość indywidualnego doradztwa i konsultacji w zakresie obejmującym merytoryczne aspekty organizowanego szkolenia. W ramach szkoleń otrzymują Państwo bogate materiały szkoleniowe z wieloma praktycznymi przykładami, aktualnymi stanowiskami.

Oferowana tematyka szkoleń

 • Rozliczanie wynagrodzeń – prawidłowe ustalanie podstaw do wypłaty wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent, odpraw
 • Rozliczanie podatkowo – składkowe – benefitów pracowniczych
 • Rozliczanie umów prawa cywilnego w tym cudzoziemców
 • Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń – pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami kraju
 • Świadczenia chorobowe – podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 • Prawo pracy – aktualizacja przepisów
 • Rozliczanie Czasu pracy – planowanie 
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ZFŚS
 • Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT
 • Zajęcia i potrącenia komornicze
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – tworzenie, rozliczanie wydatków


K
orzyści płynące ze szkoleń zamkniętych:

 • Program i tematyka szkolenia jest ściśle dopasowana do specyfiki firmy i branży
 • Możliwość analizy wybranych, rzeczywistych przypadków 
 • Oszczędność czasu – szkolenia organizujemy w siedzibie Klienta lub we wskazanym przez niego miejscu
 • Techniki i metody szkoleniowe oraz poziom merytoryczny zajęć dostosowane są do grupy uczestników
 • Podczas organizowanych szkoleń uczestnicy mogą zadawać pytania uwzględniające specyfikę firmy

HR Kadry i Płace działa na rynku od ponad 10 lat, zdobyła uznanie i trwałe relacje z wieloma klientami. Szkolimy zarówno duże koncerny, kluczowe polskie firmy jak i instytucje z sektora budżetowego na terenie całej Polski. 

IMG 1307

Jeżek Przemysław