Doświadczeni profesjonaliści szkoleń z zakresu kadr i płac

logo 2 kolor

Firma szkoleniowa HR Kadry i Płace zajmuje się również prowadzeniem szkoleń specjalistów działów HR kadrowo-płacowych. Mają one na celu zaprezentowanie zagadnień związanych ze sprawami kadrowo-płacowymi, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Szczegółowo dotyczą one rozliczania:

  • czasu pracy,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • świadczeń z ZFŚS,
  • wynagrodzeń,
  • ZUS,
  • i wielu innych.

Podczas szkoleń kadrowo-płacowych są poruszane tematy związane z prawem pracy, kadrami, naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Nasi wykwalifikowani wykładowcy poświęcają również czas na rozliczanie świadczeń chorobowych, w tym związanych z potrącaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy.


Szeroki zakres tematyczny szkoleń kadrowo – płacowych

Oferujemy nie tylko kursy kadrowo-płacowe, ale też warsztaty otwarte jedno- lub dwudniowe. Są one organizowane przy współpracy z wieloma firmami szkoleniowymi, a odbywają się na terenie całej Polski. TUTAJ mogą Państwo sprawdzić szczegółową listę firm szkoleniowych. Zapewniamy, że szeroki zakres tematyczny i doświadczenie prowadzących pozwolą Państwo zdobyć wiedzę teoretyczną na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim wykorzystać ją w praktyce.

Jeśli chcą Państwo poznać zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń z ZFŚS, wynagrodzeń, ZUS bądź innych – zapraszamy do kontaktu.

 

Kurs

Data: 7 czerwca, 2023
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 12 czerwca, 2023
Miejsce: on-line
Czas pracy

Data: 14 czerwca, 2023
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 15 czerwca, 2023
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 16 czerwca, 2023
Miejsce: Hybryda
Wynagrodzenia

Data: 20 czerwca, 2023
Miejsce: Kraków
Urlopy rodzicielskie

Data: 21 czerwca, 2023
Miejsce: on-line
Winagrodzenia

Data: 22 czerwca, 2023
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia 2023

Data: 29 czerwca, 2023
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 30 czerwca, 2023
Miejsce: on-line

Partnerzy