Rozliczanie wynagrodzeń i inne szkolenia z zakresu kadr i płac

logo 2 kolor

Firma szkoleniowa HR Kadry i Płace zajmuje się również prowadzeniem szkoleń specjalistów działów HR kadrowo-płacowych. Mają one na celu zaprezentowanie zagadnień związanych ze sprawami kadrowo-płacowymi, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Szczegółowo dotyczą one rozliczania:

  • czasu pracy,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • świadczeń z ZFŚS,
  • wynagrodzeń,
  • ZUS,
  • i wielu innych.

Podczas zajęć są poruszane tematy związane z prawem pracy, kadrami, naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Nasi wykwalifikowani wykładowcy poświęcają również czas na rozliczanie świadczeń chorobowych, w tym związanych z potrącaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Prezentowane szkolenia otwarte pozwalają uczestnikom spojrzeć na prowadzone działania od strony praktycznej i tym samym poznać aktualne rekomendacje w zakresie kadr i płac.

Oferujemy nie tylko kursy kadrowo-płacowe, ale też warsztaty otwarte jedno- lub dwudniowe. Są one organizowane przy współpracy z wieloma firmami szkoleniowymi, a odbywają się na terenie całej Polski. TUTAJ mogą Państwo sprawdzić szczegółową listę firm szkoleniowych. Zapewniamy, że szeroki zakres tematyczny i doświadczenie prowadzących pozwolą Państwo zdobyć wiedzę teoretyczną na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim wykorzystać ją w praktyce.

Jeśli chcą Państwo poznać zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń z ZFŚS, wynagrodzeń, ZUS bądź innych – zapraszamy do kontaktu.

 

Wynagrodzenia

Data: 17 października, 2021
Miejsce: Zakopane
ZUs zasiłki

Data: 21 października, 2021
Miejsce: on-line
ZUS zasiłki

Data: 25 października, 2021
Miejsce: Rybnik
Polski Ład

Data: 4 listopada, 2021
Miejsce: on-line
Polski Ład

Data: 5 listopada, 2021
Miejsce: on-line
ZUS zasiłki

Data: 8 listopada, 2021
Miejsce: on-line
ZUs zasiłki

Data: 18 listopada, 2021
Miejsce: on-line
ZUS zasiłki

Data: 29 listopada, 2021
Miejsce: on-line

Partnerzy