Doświadczeni profesjonaliści szkoleń z zakresu kadr i płac

logo 2 kolor

Firma szkoleniowa HR Kadry i Płace zajmuje się również prowadzeniem szkoleń specjalistów działów HR kadrowo-płacowych. Mają one na celu zaprezentowanie zagadnień związanych ze sprawami kadrowo-płacowymi, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Szczegółowo dotyczą one rozliczania:

  • czasu pracy,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • świadczeń z ZFŚS,
  • wynagrodzeń,
  • ZUS,
  • i wielu innych.

Podczas szkoleń kadrowo-płacowych są poruszane tematy związane z prawem pracy, kadrami, naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Nasi wykwalifikowani wykładowcy poświęcają również czas na rozliczanie świadczeń chorobowych, w tym związanych z potrącaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy.


Szeroki zakres tematyczny szkoleń kadrowo – płacowych

Oferujemy nie tylko kursy kadrowo-płacowe, ale też warsztaty otwarte jedno- lub dwudniowe. Są one organizowane przy współpracy z wieloma firmami szkoleniowymi, a odbywają się na terenie całej Polski. TUTAJ mogą Państwo sprawdzić szczegółową listę firm szkoleniowych. Zapewniamy, że szeroki zakres tematyczny i doświadczenie prowadzących pozwolą Państwo zdobyć wiedzę teoretyczną na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim wykorzystać ją w praktyce.

Jeśli chcą Państwo poznać zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń z ZFŚS, wynagrodzeń, ZUS bądź innych – zapraszamy do kontaktu.

 

Wynagrodzenia

Data: 17 maja, 2022
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 18 maja, 2022
Miejsce: on-line
Potrącenia

Data: 19 maja, 2022
Miejsce: on-line
Kierowcy

Data: 20 maja, 2022
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 23 maja, 2022
Miejsce: hybrydowe
Płace 2022 r.

Data: 24 maja, 2022
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 25 maja, 2022
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 26 maja, 2022
Miejsce: Rybnik
Wynagrodzenia

Data: 27 maja, 2022
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 30 maja, 2022
Miejsce: on-line
Wynagrodzenia

Data: 29 czerwca, 2022
Miejsce: on-line

Partnerzy