HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a podstawa wymiaru świadczeń pracowniczych

I. Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa

2. Gwarancja minimalnego wynagrodzenia a termin wypłaty

3. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2024 r.

3.1. Najniższa podstawa a zmiana wymiaru etatu

4. Przeliczenie podstawy do urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop

4.1. Kwoty wolne od potrąceń po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia

Wszystkie treści materiały oraz elementy wideo umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje HR Kadry i Płace Przemysław Jeżek. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez naszej zgody.