Blog

11 maja 2021

Praca na urlopie macierzyńskim dozwolona

Podjęcie pracy w trakcie “Urlopu macierzyńskiego” dopuszczalne Wyrok SN z dnia 21 października 2020 r. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy (art. 180 § 4 ustawy Kodeks pracy), jeżeli: pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, […]

czytaj
14 marca 2021

Rozwiązanie umowy COVID-19

Opublikowany wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia za zatajenie informacji o pobycie pracownika za granicą Pracodawca ma prawo pytać pracownika o pobyt za granicą. Sąd uznał, że pracodawca nie ma obowiązku tolerowania umyślnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, a tym bardziej sytuacji, w której pracownik ten go okłamuje. ————————————————————————— Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 r.  IV Pa 79/20 Uzasadnienie Skład orzekający Przewodniczący: […]

czytaj
22 września 2020

Potrącenia dobrowolne – wyrok NSA (I OSK 3015/19)

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę – Wyrok NSA z 16 lipca 2020 r. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 ustawy Kodeks pracy tj: świadczenia alimentacyjne niealimentacyjne zaliczki pieniężne kary pieniężne oraz kwoty nadpłaconego wynagrodzenia mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 K.p). Do dobrowolnych potrąceń zaliczyć można: potrącanie składek […]

czytaj