HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Korygowanie błędów na liście płac w 2024 r.

Korygowanie błędów na liście płac w 2024 r.

składki ZUS – podatek dochodowy – świadczenia chorobowe 

Cel szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak
i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rozliczanie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę
  1. odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę bez zgody i za zgodą pracownika 
  2. odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia ze świadczeń chorobowych
  3. zwrot wypłaconych świadczeń po wyroku sądu
  4. zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia 
  5. rozliczenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę
  6. korekta dokumentacji płacowej
 2. Po kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego
  1. zapłata za pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę 
   zaległych składek ZUS – skutki w podatku dochodowym
  2. pobranie zaliczki od świadczeń pracowniczych zwolnionych z opodatkowania
  3. zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia 
   czy należy korygować PIT-4R, PIT-11 
  4. błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
 3. Zwrot nadpłaconych składek E-R i składki zdrowotnej
  1. skutki braku obniżenia składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy
  2. skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
  3. zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
   korekta dokumentów ZUS
   rozliczenie zwrotu dla pracownika i byłego pracownika
   przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych 
  4. przekroczenie rocznej podstawy osób przebywających na urlopach macierzyńskich
   i wychowawczych
  5. niedopłata składek E-R i nadpłata składki zdrowotnej
 4. Korekta błędnie rozliczonych umów o dzieło i zlecenia
  1. utrata statusu ucznia i studenta do 26 roku życia
  2. student do 26 roku życia
   korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów
  3. zawarcie kilku umów zlecenia
  4. uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia
  5. uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę
  6. zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
  7. prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 5. Korekta świadczeń chorobowych
  1. uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
  2. zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
  3. korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego
  4. skutki umorzenia zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń chorobowych


Termin szkolenia 24.04.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe
  https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/