HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

ZUS RDU dodatkowe informacje

umowa o dzielo zus rdu

Formularz ZUS RDU – zgłoszenie / korekta zgłoszenia umowy o dzieło W dniu 2 stycznia 2021 r. ukazał się artykuł o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło: https://www.hrkadryiplace.pl/zgloszenie-zawarcia-umowy-o-dzielo-jezek-przemyslaw/ W świetle pojawiających się wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poniżej kilka istotnych informacji. 1. Zarówno forma papierowa jak i elektroniczna formularza jest dopuszczalne. Przekazanie formularza do organu rentowego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub […]