HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Ewidencja godzin pracy

ewidencja czasu pracu jezek przemyslaw

Brak obowiązku „Ewidencjonowania godzin pracy” nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia „Ewidencji czasu pracy” Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest w szczególności prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza) oraz przechowywać ją w sposób gwarantujący zachowanie jej: poufności integralności kompletności oraz  dostępności w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, […]