HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Oddanie krwi to 2 dni zwolnienia

oddanie krwi to dwa dni wolne

Dwa dni zwolnienia od pracy przysługuje również pracownikowi oddającemu krew lub jej składniki W świetle nowelizacji przepisów z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący: honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki w tym osocze, po chorobie COVID-19. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub […]