HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
oddanie krwi to dwa dni wolne

Oddanie krwi to 2 dni zwolnienia

Dwa dni zwolnienia od pracy przysługuje również pracownikowi oddającemu krew lub jej składniki

W świetle nowelizacji przepisów z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący:

  • honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki
  • w tym osocze, po chorobie COVID-19.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym (2 dni). Honorowym Dawcą Krwi 🩸zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Zwolnienie w wymiarze 2 dni we wskazanym wyżej okresie przysługuje nie tylko pracownikowi, który oddał osocze ale również temu, który oddał krew lub jej składniki.

W jakiej wysokości ustalić wynagrodzenie za dni zwolnienia od pracy:
https://www.hrkadryiplace.pl/oddanie-krwi-osocze-po-covid-jezek-przemyslaw/
Autor:
Jeżek Przemysław