HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Praca na urlopie macierzyńskim dozwolona

praca na urlopie maacierzynskim wyrok sn

Podjęcie pracy w trakcie „Urlopu macierzyńskiego” dopuszczalne Wyrok SN z dnia 21 października 2020 r. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy (art. 180 § 4 ustawy Kodeks pracy), jeżeli: pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie […]