HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wymiar 2 dni na oddanie krwi lub osocza

oddanie krwi osocza jezek przemyslaw

Wymiar dwóch dni zwolnienia na oddanie krwi lub osocza Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19. Zwolnienie w wymiarze 2 dni przysługuje w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii każdemu pracownikowi, który oddał krew lub jej […]