HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Składki i deklaracje ZUS za grudzień 2021 r.

skladki ZUS

Termin opłacenia składek ZUS i przekazania deklaracji rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2021 r. Zmiana od 1 stycznia 2022 r.: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc: z zastrzeżeniem ust. 1a: dotyczy twórców i artystów, którzy  przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia […]