HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
skladki ZUS

Składki i deklaracje ZUS za grudzień 2021 r.

Termin opłacenia składek ZUS i przekazania deklaracji rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2021 r.

Zmiana od 1 stycznia 2022 r.:
Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc:
z zastrzeżeniem ust. 1a:
dotyczy twórców i artystów, którzy  przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję

nie później niż:
do 10 dnia następnego miesiąca: dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
uchyla się pkt 1
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
do 15 dnia następnego miesiąca:
dla płatników składek posiadających osobowość prawną

Osobowość prawną mają, m.in.:

  • spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • spółdzielnie
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • uczelnie wyższe
  • kościoły
  • partie polityczne

Prawo cywilne wyróżnia jednostki, których nie zalicza ani do osób fizycznych, ani prawnych. Są to tzw. ułomne osoby prawne, czyli jednostki, którym została przyznana zdolność prawna.
Należą do nich np.: 

  • spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • jednostki budżetowe
  • spółki kapitałowe w organizacji.

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
do 20 dnia następnego miesiąca
dla pozostałych  płatników składek.

Ważne:
Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – termin do 5 dnia następnego miesiąca – pozostaje nie zmieniony.

Nowe terminy opłacania składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:
Od 1 stycznia 2022 r. ustawa o sus w art. 47 ust. 1 wskazuje na nowe terminy składania deklaracji ZUS przez płatników składek. Polski Ład, który zmienił wskazany artykuł ustawy nie zawiera żadnych przepisów przejściowych odnośnie terminów płatności składek, co wskazuje na to, iż każda składka opłacana po 01.01.2022 r. powinna być płacone według nowego terminu, czyli również dotyczy to składki za grudzień 2021 r.

ZUS nowe

Ważne:
Odmienne stanowisko prezentuje ZUS, wskazując na to, iż składki za grudzień 2021 r. powinno się płacić w dotychczasowych terminach.

Jeżek Przemysław

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.