Blog

22 października 2021

Lista płac w 2022 r. – Polski Ład

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Przykład: Pracownik (w wieku 33 […]

czytaj
12 października 2021

Przychody zwolnione z opodatkowania Polski Ład

Rozszerzony katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.: 1) ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF) 2) ulga dla rodziców (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF) 3) ulga dla podatników po 60 roku […]

czytaj
11 października 2021

Brak poboru zaliczki na podatek Polski Ład

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy przy umowach cywilnoprawnych Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z: nowej kwoty wolnej od podatku: 5 100 zł (przy dochodzie do 30 tyś zł) oraz podwyższonego progu podatkowego: 120 tyś zł. Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak: odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku ani skorzystać z tzw. „ulgi […]

czytaj
8 października 2021

Terminy opłacania składek ZUS – Polski Ład

Propozycja zmian terminów opłacania składek ZUS i przesyłania deklaracji rozliczeniowych Aktualny stan prawny: Art. 47. 1. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż: do 10 dnia następnego miesiąca: dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie do 5 dnia następnego miesiąca: dla […]

czytaj
6 października 2021

Składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek „Polski Ład”

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ? Tak, ale ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.   Przy kalkulacji wynagrodzeń, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, należy zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwana dalej ustawą zdrowotną. W art. 83 ustawy zdrowotnej po zmianach: ust. 1: W przypadku gdy składka […]

czytaj
3 października 2021

Ulgi podatkowe „Polski Ład”

Ulgi podatkowe dla pracowników przewidziane w „Polskim Ładzie”   „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na: 1. podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku: dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej 2. podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów: po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku 3. wprowadzeniu […]

czytaj
17 września 2021

Zaprzestanie stosowania kosztów uzyskania przychodu

Równoległe wykonywanie pracy w „dwóch zakładach” i brak możliwości zaprzestania stosowania KUP „Polski Ład” Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma […]

czytaj