HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzeenie i zasilek

Wynagrodzenie i zasiłek a zaliczka na podatek po zmianach

Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy
a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach od 8 stycznia 2022 r.


Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 28
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.
obowiązuje od 8 stycznia 2022 r.
W sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników  zaliczek na podatekdochodowy od osób fizycznych

Od dnia 8 stycznia 2022 r.:
Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do: 12 800 zł miesięcznie.

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia:
Przedłużenie terminów, ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu,w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone:
w art. 31 lub art. 34 ust. 1 ustawy o PDOF:
przychody ze:

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej lub
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a
 • w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej

wypłacane przez zakłady pracy (art. 31 ustawy o PDOF)

 • emerytury i renty
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 • renty strukturalne
 • renty socjalne oraz 
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające

wypłacane przez organy rentowe (art. 34 ust. 1 ustawy o PDOF).

lub przychody z:

 • umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy:
 • 20% KUP
 • podatek rozliczany według skali

w wysokości nieprzekraczającej: 12 800 zł miesięcznie, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

Ważne:
Jeżeli pracownikowi wypłacane jest jednocześnie wynagrodzenie za pracę z zawartej umowy o pracę i umowy zlecenia, limit: 12 800 zł stosuje się dla każdego źródła przychodów odrębnie.

Ustalenie nadwyżki kwoty zaliczki na podatek dochodowy ze stosunku pracy:
(par. 1 ust. 1 rozporządzenia)
Obliczenie nadwyżki pomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu
a
zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r.
w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ważne:
Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (której mowa w par. 1 ust. 1 pkt 2) płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., o ile na moment obliczania tej zaliczki płatnik jest uprawniony do ich stosowania (par. 1 ust. 4 rozporządzenia)

Wskaźniki Polski Ład:
koszty uzyskania:       
250 zł
koszty uzyskania:     
300 zł (złożone stosowane oświadczenie)
kwota zmniejszająca podatek:       
425 zł (złożone oświadczenie PIT-2)
ulga dla klasy średniej:           
przychody ze stosunku pracy (5 701 zł -11 141 zł)
dochód:            
120 000 zł

Wskaźniki według zasad z 2021 r.:
koszty uzyskania:                
250 zł
koszty uzyskania:            
300 zł (złożone stosowane oświadczenie)
kwota zmniejszająca podatek:       
43,76 zł (złożone oświadczenie PIT-2)
odliczenie od zaliczki na podatek:
7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne
dochód:      
85 528 zł


Przykład
Pracownik zatrudniony w wieku 32 lat w miesiącu lutym 2022 r. uzyskał:
wynagrodzenie za pracę:
9 000 zł
zasiłek chorobowy:
1 250 zł
Razem przychód:
10 250 zł
Pracownikowi przysługują:
podwyższone koszty uzyskania przychodu:
300 zł
kwota zmniejszająca podatek:
425 zł
Rozliczenie według przepisów „Polskiego Ładu”
zaliczki na podatek dochodowy.
Rozliczenie wynagrodzenia w brzmieniu przepisów na dzień 31 grudnia 2021 r.
zaliczki na podatek dochodowy.

Założenia do zaliczki na 31 grudnia 2021 r. :
koszty uzyskania:
300 zł
kwota zmniejszająca podatek:
43,76 zł
odliczenie od podatku:
7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne

Założenia do zaliczek w 2022 r. :
koszty uzyskania:
300 zł
kwota zmniejszająca podatek:
425 zł
ulga dla klasy średniej
Rozliczenie PŁ:
9 000 zł + 1 250 zł
składki ZUS:
1 233,90 zł
składka zdrowotna (9%):
698,95 zł
ulga dla klasy średniej:
(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17
926,94 zł
podatek:
899 zł
Rozliczenie: 31 grudnia 2021 r.:
9 000 zł + 1 250 zł
składki ZUS:
1 233,90 zł
składka zdrowotna (9%):
698,95 zł
składka zdrowotna (7,75%):
601,87 zł
podatek:
836 zł

Korzystniejszy podatek: 836 zł
Rozliczenie podatkowo – składkowe w miesiącu lutym 2022 r.:

zasilek i wynagrodzenie 8 stycznia

Rozliczenie w ujęciu rocznym:
https://www.hrkadryiplace.pl/zaliczka-na-podatek-dochodowy-od-8-stycznia-2022-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Artykuł do pobrania w PDF: „pobierz artykuł”

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.