HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 10

Wniosek o nie rozliczaniu „ulgi dla klasy średniej” termin

Termin złożenia wniosku o nie pomniejszanie dochodu o kwotę dodatkowej ulgi i nie stosowaniu kosztów uzyskania przychodu: 250 zł

 

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł:
Zmiany od 1 stycznia 2022 r.:
Art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek:
o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 148 lub
miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 1
płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.
Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.
Dodatkowa ulga dla pracowników (ulga dla klasy średniej)
Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego (art. 32 ust. 2 b ustawy o PDOF po zmianach).

Czy wnioski takie mogą zostać złożone przez pracownika już w miesiącu grudniu 2021 r. skoro przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ?
Co do zasady należałoby przyjąć, że skoro obowiązywanie nowych regulacji to 1 stycznia 2022 r. to od tego właśnie dnia można składać wnioski. Obsługuję organizację w której zatrudnionych jest ok 3 tyś pracowników, większość z Nich z wysokimi przychodami, którzy przekroczą roczny próg: 133 692 zł (11 141 zł x 12). Pracownicy Ci nie chcą mieć naliczanej ulgi od wszystkich dochodów w 2022 r., a pierwsze wynagrodzenia firma nalicza 2 stycznia, 1000 osób nie chce ulgi …….. piszemy o niestosowaniu ulgi: na wniosek pracownika, która ma wpływ na miesięczne zaliczki (jego zaliczki) są to jego koszty (nie pracodawcy) wniosek pracownika powoduje rozliczenie wyższego podatku, to on występuje z wnioskiem (dobrowolnie). Zważywszy, że wniosek dotyczyć będzie tylko dochodów za 2022 r. uważam, że (przepisy uchwalone) nie ma żadnych przeszkód aby pracodawca uwzględnił wniosek pracownika złożony już w miesiącu grudniu. Czytając niektóre komentarze jakoby złożony wniosek w grudniu jest „nieważny” (kierując się jedynie tym, że przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.) uważam za nadinterpretację przepisu. Pamiętajmy, że pomimo złożenia wniosku w grudniu dotyczyć on będzie i tak dochodów uzyskiwanych w 2022 r.

Jeżek Przemysław

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.