HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dwa wynagrodzenia w miesiacu

Rozliczenie dwóch wypłat wynagrodzeń w miesiącu

Dwie wypłaty w miesiącu a rozliczenie
zaliczki na podatek dochodowy (rozporządzenie z 7 stycznia) i ulgi „dla klasy średniej”


Gdy w danym miesiącu kalendarzowym następuje rozliczenie kolejnego wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia:

1.
składek na ubezpieczenia społeczne
2.
składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.
ulgi dla pracowników oraz
4.
zaliczki na podatek dochodowy
należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w ten sposób różnic w kwotach wykazywanych w deklaracjach rozliczeniowych do ZUS w systemie „Płatnik” w którym rozliczeń dokonujemy od łącznej kwoty uzyskanego przychody w danym miesiącu kalendarzowym. Zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać rozliczona od łącznie uzyskanego przychodu z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r.


Przykład
Pracownikowi (wiek 28 lat, nie jest uczestnikiem PPK) zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy u którego stosujemy:

podstawowe koszty uzyskania: 250 zł
kwotę zmniejszająca podatek: 425 zł
w miesiącu marcu 2022 r. wypłacono:
4 marca 2022 r.
należne wynagrodzenie za miesiąc luty 2022 r. w wysokości:
11 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH:

11 000 zł
razem składki: 1 508,10 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:

11 000 zł – 1 508,10 zł = 9 491,90 zł x 9%
składka zdrowotna: 854,27 zł
Ulga dla klasy średniej:

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17
(11 000 zł x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 = 62,24 zł
Podstawa do opodatkowania

11 000 zł – 250 zł – 1 508,10 zł – 62,24 zł = 9 180 zł
Zaliczka na podatek:
9 180 zł x 17% – 425 zł = 1 136 zł
Zaliczka na podatek według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2022 r.:

11 000 zł – 250 zł – 1 508,10 zł = 9 242 zł x 17% – 43,76 zł = 1 527,38 zł
1 527,38 zł – 735,62 zł (7,75% zdrowotna) = 792 zł
Do wypłaty:
7 845,63 zł (11 000 zł – 1 508,10 zł – 854,27 zł – 792 zł).

10 marca 2022 r.
premia regulaminowa w wysokości: 3 000 zł
Podstawa wymiaru składek E-R-CH:

(11 000 zł + 3 000 zł) = 14 000 zł
razem składki:
1 919,40 zł – 1 508,10 zł (rozliczone składki w pierwszym terminie wypłaty wynagrodzenia) = 411,30 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej:

[(11 000 zł + 3 000 zł) – 1 919,40 zł] = 12 080,60 zł
12 080,60 zł x 9 % = 1 087,25 zł
składka zdrowotna:
1 087,25 zł – 854,27 zł (rozliczona składka w pierwszym terminie wypłaty wynagrodzenia) = 232,98 zł
Podstawa do opodatkowania (bez ulgi dla klasy średniej: 14 000 zł > 11 141 zł)

14 000 zł – 250 zł – 1 919,40 zł = 11 831 zł
Zaliczka na podatek dochodowy:
11 831 zł x 17% – 425 zł = 1 586 zł
1 586 zł – 792 zł (rozliczony podatek w pierwszym terminie wypłaty wynagrodzenia) = 794 zł
Przepisy rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. nie mają zastosowania:
14 000 zł > 12 800 zł

Do wypłaty: 1 561,72 zł
(3 000 zł – 411,30 zł – 232,98 zł – 794 zł).

Sprawdzenie:
łączny przychód: 14 000 zł

łączna kwota do wypłaty: 9 407,35 zł (7 845,63 zł + 1 561,72 zł)

Lista plac

Przykład do pobrania w PDF: „Pobierz artykuł”

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
 nbsp;