HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Akt powolania a skladka zdrowotna

Akt powołania a zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

„Akt powołania” a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia


Zapytanie skierowane do Ministerstwa Zdrowia
Powołanie i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Od 1 stycznia 2022 r. z art. 66 w ust. 1 ustawy zdrowotnej wynika obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Z przepisu tego nie wynika jednak konkretnie o jakich osoba mowa.
W praktyce mamy przypadki w których:
1.
Rada uczelni – organ uczelni publicznej.
 W skład rady uczelni wchodzą osoby „powoływane” przez senat i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie
2.
Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów
 również są (zgodnie z przepisami) osobami „powołanymi” do pełnienia swoich funkcji
3.
Sołtysi są również „powoływani” na inkasentów Uchwałą Rady Miejskiej.
Z przepisu jednak nie wynika o „jakim powołaniu mowa”. Różne źródła podają różnie a ustawa zdrowotna odnosi się ogólnie do pojęcia „powołania” i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia. 

 

zus

ZUS w przesyłanych odpowiedziach wskazuje (nie podając przy tym żadnej podstawy prawnej)
(…)
Jeśli są to osoby, których przychody są zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli osoby które niezależnie od sposobu ich powołania, należą do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych – to podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu od 1 stycznia 2022 r. Jeśli są osoby pełniące funkcję na podstawie powołania, których przychody są zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli np. osoby którym sądy albo organy administracji lub samorządy zleciły wykonanie określonych czynności, np. biegli w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, czy inkasenci należności publicznoprawnych – to nadal nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu od 1 stycznia 2022 r.

Z którego przepisu ustawy zdrowotnej wynika, że są to tylko przychody na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy o PDOF ? Na to pytanie ZUS nie potrafi odpowiedzieć
Co mamy jako płatnik zrobić z „Prokurentem”? czy podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu od 1 stycznia 2022 r. ?
Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią (pomimo, iż na stronie rządowej jest informacja, że prokurent podlega zgłoszeniu) wynika, że nie, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o PDOF wynagrodzenie pobierane przez prokurenta stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF.

 

mz removebg preview

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia Departament Lecznictwa
z dnia 8 lutego 2022 r.
wydane dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław

(…)
w odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, ze zm.), tzw. Polski Ład, wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach zdrowotnych”), polegające na objęciu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej prokurenci, członkowie komisji egzaminacyjnych). W myśl nowego art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Prawodawca zastosował w ww. przepisie wyrażenie „akt powołania”, które należy czytać w sposób literalny. Jeżeli zatem przepisy ustaw szczególnych dotyczących poszczególnych grup osób operują wyrażeniem „powołuje”, to jest to czynność konwencjonalna, która przynależy do zakresu przedmiotowego wyrażenia „akt powołania”. Wobec powyższego wszystkie osoby wymienione w przedmiotowym mailu będą posiadały tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Pragniemy zaznaczyć, że „wynagrodzenie” otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych. Prawodawca powiązał bowiem sposób konkretyzacji obowiązku składowego ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych, a konstruując regulację art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych nie zawęził pojęcia „wynagrodzenie” do żadnych konkretnych źródeł przychodu. Prawidłowo wykładnie tego wyrażenia powinna zatem uwzględniać wszelkie formy przychodu, przewidziane w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł do pobrania w PDF: poniżej „Pobierz artykuł”

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.