HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dwie umowy a kooszty uzyskania

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Zawarcie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy to podwójne koszty uzyskania przychodu

Pracownik z którym zawarto dwie umowy o pracę w tej samej firmie, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców. Oznacza to, że rozliczając w danym miesiącu łączne wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, pracodawca pomniejszy dochód o: 2 x 250 zł lub 2 x 300 zł (o ile pracownik złożył stosowane oświadczenie).
Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna dyrektora KIS
z dnia 9 marca 2022 r.
sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.19.2022.1.KS.

Należy przy tym pamiętać aby dokonując obliczenia zaliczki na podatek dochodowy:

  • kwotę zmniejszającą podatek, na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2, zastosować w pojedynczej wysokości oraz
  • uwzględnić koszty uzyskania przychodu z jednej i z drugiej umowy w pełnej wysokości – chyba, że pracownik złożył wniosek o stosowaniu tylko jednych kosztów.


Przykład
Z pracownikiem (wiek 33 lata, nie jest uczestnikiem PPK) zawarto dwie umowy o pracę (różny rodzaj wykonywanej pracy).

Z pierwszej zawartej umowy pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości:
2 500 zł, z drugiej w wysokości: 1 500 zł.
Pracownikowi przysługują:

  • podstawowe koszty uzyskania przychodu: 250 zł oraz
  • pracownik złożył oświadczenie PIT-2.

Rozliczenie łącznie uzyskanego wynagrodzenia za pracę:

098


Jeżek Przemysław
Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/