HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP

Ustawa o PDOF

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP Do Państwowej Inspekcji Pracy zwrócono się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku dokonania wyrównania do minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy w zawartych umowach o pracę (pełny etat) wskazane mają stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7 000 zł z rozbiciem na: 80% wynagrodzenia tytułem przeniesienie prawa autorskich 20% wynagrodzenia za pozostałą pracę. W danym miesiącu rozliczone ma zostać wynagrodzenie w wysokości: 5 600 zł z kosztami […]