HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP

Do Państwowej Inspekcji Pracy zwrócono się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku dokonania wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.
Pracownicy w zawartych umowach o pracę (pełny etat) wskazane mają stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7 000 zł z rozbiciem na:

80% wynagrodzenia tytułem przeniesienie prawa autorskich
20% wynagrodzenia za pozostałą pracę.
W danym miesiącu rozliczone ma zostać wynagrodzenie w wysokości:
5 600 zł z kosztami 50%
1 400 zł z kosztami zryczałtowanym.
Czytając i analizując uzasadnienie do wyroków Sądów Najwyższych oraz podział wynagrodzenia GUS (Z-03/Z-06) wynagrodzenie autorskie (honorarium) nie jest zaliczane do wynagrodzenia. Czy w związku z tym pracodawca ma obowiązek wyrównać pracownikowi wynagrodzenie do minimalnej w wysokości: 1 400 zł (2 800 zł – 1 400 zł) ? i łącznie rozliczyć: (5 600 zł) + (1 400 zł + 1 400 zł) ?

PIP tło

W odpowiedzi z dnia 31 stycznia 2022 r.
znak sprawy: KT-OOGPR-01.450.18.2022.2
udzielonej dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław
PIP wskazała m.in.

(…) wynagrodzenia „autorskie” nie należą do wynagrodzeń osobowych a tylko składniki mieszczące się w tych wynagrodzeniach są zaliczane do płacy minimalnej.
(…) w opisanym stanie faktycznym zasadnie można wnioskować, że pracownikowi przysługuje „wyrównanie” do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Pełna treść stanowiska znajduje się w najnowszym wydaniu:

Okladka ebook 2