HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 21

NN a dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy również w przypadku wystąpienia nieobecności nieusprawiedliwionych.

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnych ostatnich 3 miesięcy, wówczas należy dokonać tzw. dopełnienia podstawy zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego. Przepisy rozporządzenia urlopowego nie precyzują, w przypadku jakich nieobecności trzeba uzupełniać podstawę ekwiwalentu za urlop. Wobec tego nie ma podstaw prawnych wyłączających konieczność dopełniania wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczeń ekwiwalentu w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności pracownika w pracy.

Przykład
Z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w dniu 12 marca 2022 r. rozwiązano umowę o pracę. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości: 3 950 zł oraz otrzymuje miesięczną prowizją ustalaną według stawki procentowej od liczby zawartych umów z kontrahentami. Wynagrodzenie płatne jest 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Pracownik:
w miesiącu styczniu 2022 r.
dwukrotnie nie stawił się do pracy bez usprawiedliwienia

w miesiącu grudniu 2021 r.
korzystał z 3 dni urlopu wypoczynkowego.

W dniu rozwiązania umowy o pracę pracownik nabył prawo do ekwiwalentu pieniężnego za 5 dni (40 h) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy przyjąć:

stałe składniki wynagrodzenia
należne za miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu tj.: 3 950 zł

zmienne składniki wynagrodzenia (prowizja)
faktycznie wypłacone w okresie:

grudzień 2021 r. – luty 2022 r. (należne za okres: listopad 2021 r. – styczeń 2022 r.)
w okresie tym wypłacono pracownikowi z tytułu prowizji łącznie: 3 850,50 zł, którą należało uzupełnić do pełnych miesięcy kalendarzowych w związku z przebywaniem pracownika, w tym okresie, na urlopie wypoczynkowym i wystąpieniu nieobecności nieusprawiedliwionej:
rozkład czasu pracy: listopad 2021 r. – styczeń 2022 r.:
61 dni
dni faktycznie przepracowane:

53 dni
3 850,50 zł : 53 dni = 72,65 zł

72,65 zł x 61 dni = 4 431,65 zł
4 431,65 zł : 3 miesiące = 1 477,22 zł.
Wysokość ekwiwalentu:
[5 427,22 zł (3 950 zł + 1 477,22 zł) : 20,92] = 259,43 zł

259,43 zł : 8 h = 32,43 zł
32,43 zł x 40 h niewykorzystanego urlopu = 1 297,20 zł.
Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (do 12 marca 2022 r.):
3 950 zł : 184 h = 21,47 zł

godziny nieprzepracowane od 14 do 31 marca 2022 r.: 14 dni x 8 h = 112 h.
21,47 zł x 112 h = 2 404,64 zł
3 950 zł – 2 404,64 zł = 1 545,36 zł.
W miesiącu marcu tytułem wypracowanej prowizji naliczono kwotę:

1 120 zł.
Łączne wynagrodzenie wyniosło:

1 297,20 zł + 1 545,36 zł + 1 120 zł = 3 962,56 zł.

 

Powyższy artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

Okladka ebook 2