HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy

Doradztwo Szkolenia Placowe 32

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca a choroba w dni wolne od pracy Zdarza się, że pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim w dniach, które były dla nich dniami wolnymi od pracy co w konsekwencji powoduje, iż pracownik przepracował wszystkie godziny pracy, które miał do przepracowania w danym miesiącu kalendarzowym. Choć przepisy rozporządzenia o wynagradzaniu odnoszą się do ustalenia wynagrodzenia za pracę w którym wystąpiła niezdolność do pracy pracownika spowodowana chorobą to nie można go wprost zastosować do powyższego przypadku. […]