HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wynagrodzenie za urlop przy zmianie minimalnego wynagrodzenia 1 lipca 2023 r.

Doradztwo Szkolenia Płacowe 77

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia, mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Jeżeli pracodawca na podstawie […]