HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. a kwota wolna od potrąceń

Doradztwo Szkolenia Placowe 38

Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. a kwota wolna od potrąceń Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa Od 1 stycznia 2023 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 3 490 zł Od 1 lipca 2023 r.: 3 600 zł minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wynosi: od 1 stycznia 2023 r.: 22,80 zł za każdą godzinę świadczonej usługi od 1 lipca 2023 r.: 23,50 zł za każdą godzinę świadczonej usługi. Podstawa prawna: Rozporządzenie […]