HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wiek pracownika a przychody ze stosunku pracy w PIT-11 za 2023 r.

www.hrkadryiplace.pl 49

PIT-11(29) za 2023 r.W części E wiersz 1-2-3 wykazuje się uzyskane przez pracownika w roku kalendarzowym, opodatkowane przychody ze stosunku pracy. poz. 29przychody ze stosunku pracy pracownika, który ukończył 26 lat (przychody faktycznie uzyskane od dnia następnego po dniu 26 urodzin) i nie osiągnął wieku emerytalnego 60 lat kobieta 65 lat mężczyzna (przychody faktycznie uzyskane do dnia poprzedzającego dzień 60 i 65 urodzin)poz. 36przychody ze stosunku pracy pracownika, który nie ukończył 26 lat […]