HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 49

Wiek pracownika a przychody ze stosunku pracy w PIT-11 za 2023 r.

PIT-11(29) za 2023 r.
W części E wiersz 1-2-3 wykazuje się uzyskane przez pracownika w roku kalendarzowym, opodatkowane przychody ze stosunku pracy.

PIT 11(1)

PIT 11(2)

poz. 29
przychody ze stosunku pracy pracownika, który ukończył 26 lat (przychody faktycznie uzyskane od dnia następnego po dniu 26 urodzin) i nie osiągnął wieku emerytalnego 60 lat kobieta 65 lat mężczyzna (przychody faktycznie uzyskane do dnia poprzedzającego dzień 60 i 65 urodzin)
poz. 36
przychody ze stosunku pracy pracownika, który nie ukończył 26 lat (przychody faktycznie uzyskane do dnia 26 urodzin)
poz. 43
przychody ze stosunku pracy pracownika, który osiągnął wiek emerytalny 60 lat kobieta 65 lat mężczyzna (przychody faktycznie uzyskane od dnia 60 i 65 urodzin).
poz. 34-41-48
przychody ze stosunku pracy (prawa autorskie 50%).

Pamiętaj
Jeżeli wynagrodzenie za pracę przekazywane jest na podany przez pracownika rachunek bankowy to dniem uzyskania przychodu jest moment obciążenia rachunku bankowego pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia za jaki okres wynagrodzenie jest „należne” tylko w którym dokładnie dniu przekazane zostało na konto pracownika. W przypadku ukończenia wieku emerytalnego (K-60 M-65) w trakcie roku kalendarzowego, przychody ze stosunku pracy należy wykazać w następujący sposób.
Przykład
Pracownica 20 maja 2023 r. obchodzi 60 urodziny, nie złożyła wniosku o stosowanie „ulgi dla seniora”.
W wierszu 1
informacji PIT-11 należy wykazać wszystkie faktycznie uzyskane przychody ze stosunku pracy (opodatkowane) uzyskane w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2023 r.
W wierszu 3
informacji PIT-11 należy wykazać wszystkie faktycznie uzyskane przychody ze stosunku pracy (opodatkowane) uzyskane w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2023 r.

Przychody wykazywane w PIT-11
krok po kroku
Najbliższe szkolenie z tego tematu
14 grudnia 2023 r. 
Plan szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/wp-content/uploads/2023/11/PLAN-SZKOLENIA-PIT-za-2023-Zamkniecie-roku.pdf
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/pit-za-2023-r-zamkniecie-roku-jak-wypelnic-informacje-pit-11-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow-oddelegowanych-kierowcow-w-przewozach-miedzynarodowych/