HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Ekwiwalent za urlop na przełomie roku

Ustawa o PDOF 34

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony na przełomie roku 2022/2023 W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.). Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego. Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu […]

Umowa zlecenia a kwota zmniejszająca podatek

Ustawa o PDOF 33

# 1 Pytanie uczestnika Od 1 września 2022 r. osoba fizyczna w wieku 32 lat wykonuje w naszym podmiocie umowę zlecenia. Z umowy tej zgłoszona jest do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych E-R oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach w ustawie o PDOF osoba ta z dniem 2 stycznia 2023 zł złożyła oświadczenie PIT-2(9) o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/24 tj. 150 zł. W dniu 9 stycznia 2023 r. będziemy rozliczać wynagrodzenie z umowy […]