Składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek „Polski Ład”

6 października 2021
Kategoria: PolskiŁad

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ?
Tak, ale ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Przy kalkulacji wynagrodzeń, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, należy zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwana dalej ustawą zdrowotną.
W art. 83 ustawy zdrowotnej po zmianach:
ust. 1:
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81
m.in.: za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca (…)
jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.
Przy czym, zgodnie z ust. 2b:
Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.


Kalkulacja wynagrodzenia: 650 zł
Polski Ład (pracownik złożył PIT-2)

Składki FUS:                        89,12 zł
Składka zdrowotna:             50,48 zł
[(650 zł – 89,12 zł) x 9%]
Zaliczka na podatek:                  0 zł
(650 zł – 250 zł – 89,12 zł) = 311 zł x 17% - 425 zł

Zaliczka na podatek na dzień 31 grudnia 2021 r.:
311 zł x 17% - 43,76 zł = 9,11 zł

Składka zdrowotna 9% ulega obniżeniu do wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.:
9,11 zł
Do wypłaty: 650 zł – 89,12 zł – 9,11 zł = 551,77 zł.


Pamiętaj:

Ustalając wysokość zaliczki na podatek dochodowy, kwota zmniejszająca podatek: 43,76 zł uwzględniana jest tylko przy złożonym oświadczeniu PIT-2. Powyższe wyliczenia dotyczyć będą również pracownika (do 26 lat), który korzysta z ulgi dla młodych: 85 528 zł, w celu ustalenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy.

 

Artykuł do pobrania w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)

 

IMG 1667 2

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i płace" to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Lad skladka zdrowotna do wysokosci zaliczki