HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Polski Lad skladka zdrowotna do wysokosci zaliczki

Składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek „Polski Ład”

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ?
Tak, ale ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Przy kalkulacji wynagrodzeń, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, należy zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwana dalej ustawą zdrowotną.
W art. 83 ustawy zdrowotnej po zmianach:
ust. 1:
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81
m.in.: za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca (…)
jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.
Przy czym, zgodnie z ust. 2b:
Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.


Kalkulacja wynagrodzenia: 650 zł
Polski Ład (pracownik złożył PIT-2)

Składki FUS:                        89,12 zł
Składka zdrowotna:             50,48 zł
[(650 zł – 89,12 zł) x 9%]
Zaliczka na podatek:                  0 zł
(650 zł – 250 zł – 89,12 zł) = 311 zł x 17% – 425 zł

Zaliczka na podatek na dzień 31 grudnia 2021 r.:
311 zł x 17% – 43,76 zł = 9,11 zł

Składka zdrowotna 9% ulega obniżeniu do wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.:
9,11 zł
Do wypłaty: 650 zł – 89,12 zł – 9,11 zł = 551,77 zł.


Pamiętaj:

Ustalając wysokość zaliczki na podatek dochodowy, kwota zmniejszająca podatek: 43,76 zł uwzględniana jest tylko przy złożonym oświadczeniu PIT-2. Powyższe wyliczenia dotyczyć będą również pracownika (do 26 lat), który korzysta z ulgi dla młodych: 85 528 zł, w celu ustalenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy.

 

Artykuł do pobrania w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)

 

IMG 1667 2

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.