HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Kwota zmniejszająca podatek w 2025 r.

Projekt zmian ustawy o PDOF

Skala podatkowa w 2024 r.
Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29 – 30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF).

skala 2024

Kwota zmniejszająca podatek:
30 000 zł x 12% = 3 600 zł.

Skala podatkowa w 2025 r.
projekt zmian do ustawy o PDOF

skala 25

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej, zwanej dalej „kwotą zmniejszającą podatek”, wynosi 12% kwoty wynoszącej dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie przepisów art. 2 i art. 4 przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, ale nie mniejszej niż 7 200 zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł. Celem niniejszej zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli, oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego, tj. zasady zdolności płatniczej.

Jeżek Przemysław
Szkolenia

https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/