HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 12

Kwoty wolne od potrąceń na przełomie roku kalendarzowego

Kwoty wolne od potrąceń na przełomie roku 2021/2022
Pracodawcy, którzy dokonują wypłat wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu. Niestety stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne. W tej sytuacji posłużyć się można stanowiskiem:

PIP tło

Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 stycznia 2011 r.:
(znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP)
która wyjaśniła, że podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia. Warto przy tym wspomnieć, że odmiennego zdania w tej kwestii jest Krajowa Rada Komornicza, która w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11) w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym zajęła stanowisko, że wyliczenia dokonuje się za miesiąc, którego to dotyczy, a nie w którym jest wypłacane.

Przykład
Pracownik (w wieku 32 lat – nie będący uczestnikiem PPK) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest według stawki godzinowej: 22 zł/h. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet niespłaconej pożyczki bankowej w wysokości: 25 000 zł. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana 5 dnia następnego miesiąca. Pracownikowi przysługują:

  • podstawowe koszty uzyskania przychodów: 250 zł oraz
  • kwota zmniejszająca podatek: 425 zł

W dniu 5 stycznia 2022 r. z wynagrodzenia, należnego za miesiąc grudzień 2021 r., zostanie potrącona na poczet egzekwowanych należności kwota: godziny przepracowane
w miesiącu grudniu 2021 r.: 176 h x 22 zł = 3 872 zł.

Wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie:

 

Lista plac potracenia

Dopuszczalna kwota potrącenia: 
2 940,45 zł x 1/2 = 1 470,23 zł
Wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę:
obowiązująca w roku wypłaty wynagrodzenia                           

3 010 zł
Po odliczeniach składkowo – podatkowych:

 

Lista plac potracenia 1

Kwota do potrącenia po uwzględnieniu kwoty wolnej:           
2 940,45 zł – 2 363,56 zł = 576,89 zł.

Artykuł do pobrania w PDF (poniżej)


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

 

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 r. 3

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.