HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
nowe wzory deklaracji PIT jezek przemyslaw

Nowe wzory deklaracji podatkowych

Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 9 marca 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza kolejne zmiany w deklaracjach obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.: 

  • PIT-4R(12)
  • PIT-8AR(11)


Ważne:
—————————-
złożenie deklaracji PIT-4RPIT-8AR przed dniem 9 marca 2021 r. na dotychczasowych formularzach tj.:

  • PIT-4R(11)
  • PIT-8AR(10)

uznaje się za prawidłowe. Nie mają do nich zastosowania przepisy rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory tych formularzy.

Aktualne wzory do pobrania:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/420


Aktualna informacja: PIT-11 (27)


Jeżek Przemysław