HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – nie pomniejszana za czas urlopu

W dniu 7 stycznia 2021 r. na łamach „Gazety Prawnej” przytoczone zostało stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w którym Resort uznał, iż pomimo tego, że wysokość premii regulaminowej nie jest uzależniona od okresu przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, premia taka powinna zostać wliczona do podstawy wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (jako zmienny składnik wynagrodzenia).

Przyjmując stanowisko Ministerstwa: wliczenie premii regulaminowej (nie pomniejszanej za czas urlopu wypoczynkowego) spowoduje „podwójne” premiowanie pracownika. Po pierwsze: za czas urlopu wypoczynkowego pracownik zachowa prawo do pełnej wysokości premii, po drugie: średnia wysokość wypłaconej premii zostanie wliczona pracownikowi do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Czy słusznie ?

Z przepisów ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), jako przepisów rangi wyższej od rozporządzenia urlopowego, wynika, że: za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 k.p.).

Zgodnie z powyższym przepisem wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego nie powinno – w świetle brzmienia ww. przepisu –  powodować skutek w postaci wyższego wynagrodzenia niż „zwykłe”, za miesiąc przepracowany.

W związku z wątpliwościami:
HR Kadry i Płace – Jeżek Przemysław
wystąpiło z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Państwowej Inspekcji Pracy o zajęcie stanowiska ze wskazaniem regulacji przepisu art. 172 ustawy kodeks pracy.
Resort pracy w odpowiedzi z dnia 21 lipca 2021 r. podtrzymał prezentowane stanowisko natomiast Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi z dnia 15 lipca 2021 r.  wyraziła odmienne stanowisko odnosząc się wprost do zasad wynikających z przepisów kodeksu pracy.
Tym samym PIP uznał, że nie ma podstaw do „podwójnego premiowania pracownika” wskazując, że „(…) pozwala to sformułować wniosek, że nie wypełnia to celu przepisu – czyli to, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (…).

Pełna treść dwóch stanowisk wraz z przykładami ukaże się w kolejnej aktualizacji:
„e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r.”

wynagrodzenia zasiłki w 2021 r.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.