HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Benefity i świadczenia pozapłacowe dla pracowników

w aspekcie podatkowo – składkowym

Celem szkolenia:
jest omówienie najnowszych wyjaśnień, interpretacji i orzeczeń w kwestii prawidłowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń pozapłacowych dla pracowników oraz ich prawidłowego oskładkowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę na temat rozliczeń podatkowych – składkowych świadczeń pozapłacowych dla pracowników, osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę. Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Warunki zwolnienia z oskładkowania świadczeń dla pracowników
  w świetle najnowszych interpretacji i wyroków
  1. finansowanie posiłków udostępnianych pracownikom
   • karty lunchowe, bony, karty przedpłacone
   • zwrot kosztów w postaci pieniężnej
  2. zapomogi losowe finansowane ze środków obrotowych
  3. składniki wynagrodzenia i inne świadczenia w okresie pobierania świadczeń chorobowych:
   • czym są „przepisy płacowe” jako podstawa zwolnienia świadczeń z oskładkowania
   • przeliczanie wartości świadczeń, gdy choroba przypada na niepełny miesiąc
  4. dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
  5. korzyści materialne wynikające z przepisów o wynagradzaniu:
   • czym są „przepisy płacowe” jako podstawa zwolnienia świadczeń z oskładkowania
   • współfinansowanie pakietu medycznego, ubezpieczenie grupowe
   • polisy ubezpieczeniowe
   • pracownik na urlopie rodzicielskim, wychowawczym lub bezpłatnym
 2. Opodatkowanie świadczeń finansowanych ze środków obrotowych i Funduszu Socjalnego
  w świetle najnowszych interpretacji i wyroków
  1. limity zwolnień z opodatkowania
   paczki, bony towarowe, bilety i karnety, dofinansowanie do wypoczynku
  2. dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18
   obozy, kolonie, zimowiska
  3. kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
  4. świadczenia dla emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne
  5. zwrot kosztów w jazdach lokalnych
  6. udział pracowników w imprezach integracyjnych i innych imprezach masowych
 3. System kafeteryjny
  1. oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń udostępnionych za pośrednictwem platformy internetowej uprawniające do zakupu usług
 4. Koszty zakwaterowania dla pracowników
  1. ustalenie wysokości przychodu w zależności od rodzaju zakwaterowania dla celów rozliczeń składkowo – podatkowych:
   • hotel, lokal spółdzielczy, własność pracodawcy, zakwaterowanie zbiorowe
  2. warunki stosowania zwolnienia z opodatkowania do wysokości 500 zł
 5. Świadczenia okolicznościowe dla pracowników
  w świetle najnowszych interpretacji i wyroków
  1. darowizny jako świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania
  2. prezenty i upominki dla pracowników ze względu na ważne okoliczności:
   • urodzenie dziecka
   • jubileusz firmy
   • świadczenia świąteczne w tym karty przedpłacone
   • karty podarunkowe
   • świadczenia związane z przejściem pracownika na emeryturę
  3. nagrody w konkursach.


Termin szkolenia 23.08.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych 2024 r.
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe