HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Umowy zlecenia w 2024 r. Rozliczanie podatkowo – składkowe. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych.

Umowy zlecenia w 2024 r. Rozliczanie podatkowo – składkowe. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych.

Celem szkolenia:
jest praktyczne omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wierzytelności z umów zlecenia
  1. oświadczenie PIT-2 i rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12-24-36
  2. warunki wnioskowania o niepobierania zaliczki na podatek dochodowy w 2024 r.
  3. zasady rozliczania ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  4. wykonywanie czynności na podstawie aktu powołania
  5. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
  6. dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym
 2. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia
  stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych
  1. dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe
  2. roczna podstawa wymiaru składek E-R
  3. umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
  4. umowy z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy
  5. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
  6. korekta składek ZUS
   nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
 3. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia
  w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
  1. zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
  2. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
   • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
   • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
   • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
   • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
   • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
   • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
   • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
   • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
   • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
   • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
   • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
  3. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych umowa o pracę i umowa zlecenia
   • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
   • umowa o pracę i kilka umów zlecenia
   • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
   • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia
 4. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
  osób na umowach zlecenia
  1. niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia  
  2. niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego
  3. posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego
  4. ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia  
  5. opodatkowanie zasiłku chorobowego zleceniobiorcy.

Dołącz do nas i zdobądź wiedzę, która pomoże Ci skutecznie rozliczać umowy zlecenia i zarządzać świadczeniami chorobowymi w Twojej firmie!Termin szkolenia 18.07.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe