HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zmiana wynagrodzenia przeliczenie podstawy do urlopu wypoczynkowego

Zmiana wynagrodzenia a obowiązek przeliczenia zmiennych urlopowych

Zmiana wynagrodzenia a obowiązek przeliczenia zmiennych składników przyjmowanych do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia).

Wobec tego, że przepisy rozporządzenia urlopowego nie wskazują wprost, co należy rozumieć przez zmianę w zmiennych składnikach wynagrodzenia, przyjmuje się, że dotyczy ona m.in.:

  • wzrostu lub obniżenia składnika wynagrodzenia
  • likwidacji tego składnika,
  • dodania nowego składnika
  • zmiany charakteru składnika
  • zastąpienia danego składnika innym o tym samym lub podobnym charakterze.

Druga część powołanego przepisu (§ 10 rozporządzenia) odnosi się do zmiany wysokości w zmiennych składnikach wynagrodzenia, która powoduje przeliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Zmianą w składnikach wynagrodzenia może być podwyżka lub obniżka wynagrodzenia, od którego liczone były zmienne składniki wynagrodzenia. Poprzez coroczną zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę, od której ustalany jest dodatek za pracę w porze nocnej, również będzie podlegał on przeliczeniu do aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przeliczeń do aktualnych stawek dokonuje się po to, aby spełnić warunek wynikający z art. 172 K.p. a więc ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w takiej wysokości aby odpowiadał wysokości wynagrodzenia w przypadku faktycznie wykonywanej pracy w tym okresie.

Przykład
Pracownik do 28 lutego 2021 r. otrzymywał wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości: 3 000 zł. Od 01 marca 2021 r. podwyższono wynagrodzenie do kwoty: 3 250 zł

W miesiącu styczniu 2021 r.:
pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych należnych za miesiąc grudzień 2020 r. (24 h) z przekroczenia norm dobowych w porze dziennej w wysokości:

3 000 zł : 168 h = 17,86 zł
17,86 zł x 24 h = 428,64 zł             normalne wynagrodzenie
17,86 zł x 50% = 8,93 zł
8,93 zł x 24 h = 214,32 zł                dodatek 50%
Razem nadgodziny: 642,96 zł.

W miesiącu grudniu 2020 r.:
pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych należnych za miesiąc listopad 2020 r. (28 h) z przekroczenia norm dobowych w porze dziennej w wysokości:

3 000 zł : 160 h = 18,75 zł
18,75 zł x 28 h = 525 zł                   normalne wynagrodzenie
18,75 zł x 50% = 9,38 zł
9,38 zł x 28 h = 262,64 zł                dodatek 50%
Razem nadgodziny: 787,64 zł.

W okresie od grudnia do października 2020 r. pracownik przepracował łącznie z godzinami nadliczbowymi: 556 h. W dniach od 26 lutego do 04 marca 2021 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Za miesiąc luty 2021 r.:

Pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3 000 zł oraz: 2,57 zł za każdą godzinę urlopu wypoczynkowego tytułem wynagrodzenia ze składników zmiennych (1 430,60 zł : 556 h)

Za miesiąc marzec 2021 r.:

Pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3 250 zł oraz: 2,79 zł za każdą godzinę urlopu wypoczynkowego tytułem wynagrodzenia ze składników zmiennych (1 549,88 zł : 556 h) po przeliczeniu:

Styczeń 2020 r. (zmienne składniki za grudzień 2020 r.):

3 250 zł : 168 h = 19,35 zł
19,35 zł x 24 h = 464,40 zł             normalne wynagrodzenie
19,35 zł x 50% = 9,68 zł
9,68 zł x 24 h = 232,32 zł                dodatek 50%

Razem nadgodziny: 696,72 zł.

Grudzień 2020 r. (zmienne składniki za listopad 2020 r.):

3 250 zł : 160 h = 20,31 zł
20,31 zł x 28 h = 568,68 zł             normalne wynagrodzenie
20,31 zł x 50% = 10,16 zł
10,16 zł x 28 h = 284,48 zł             dodatek 50%

Razem nadgodziny: 853,16 zł.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.