HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie za prace w miesiacu badan lekarskich

badania lekarskie a wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia w miesiącu wykonywania badań okresowych pracownika

Wątpliwość:
Zatrudniamy pracowników na takich stanowiskach, gdzie w większości przypadków okres wykonywania badań kontrolnych i okresowych trwa kilka dni. Pracownicy oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia otrzymują zmienne składniki wynagrodzenia: 

  • nadgodziny
  • dodatek za pracę w porze nocnej oraz
  • prowizję.

Zgodnie z art. 229 § 3 ustawy Kodeks pracy:
Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Pracownicy, którzy wykonują badania przez 2-3 dni są stratni na wynagrodzeniu, gdyż w tych dniach w których wykonują badania mogliby mieć również zlecaną pracę w nadgodzinach jak i również otrzymaliby wyższe wynagrodzenie prowizyjne. 

Czy w związku z powyższym pracodawca powinien zastosować przepisy § 5 ust. 1 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, zgodnie z którym:

„przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy”.

i za okres dni wykonywanych badań ustalić wynagrodzenie również ze składników zmiennych należnych za miesiąc w którym je wykonują ?

czy jednak

pracownik zachowuje prawo tylko do pełnego miesięcznego wynagrodzenia, określonego stałą miesięczną kwotą a zmienne składniki otrzyma w kwocie za okres faktycznie przepracowany ?

PIP tło

ministerstwo-rodziny-pracy-technologii

Zarówno Państwowa Inspekcja Pracy jak Ministerstwo Rozwoju, Pracy
w wydanych w miesiącu sierpniu 2021 r. stanowiskach
dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław
uznało, że:
„(…)
zasadne jest zastosowanie przepisów ww. rozporządzenia do kwestii wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań lekarskich (przyjęcia do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia za miesiąc, w którym wykonywane były badania).


Pełna treść dwóch stanowisk (za przykładami) ukaże się w 6 aktualizacji e-Publikacji
„Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r.”
dostępnej od dnia 7 września 2021 r.

 

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 r. 5

Pozostałe najważniejsze stanowiska dotyczące Rozliczania wynagrodzeń:
https://www.hrkadryiplace.pl/rozliczanie-wynagrodzen-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/

 

Artykuł w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.