HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przeliczenie podstawy do ekwiwalentu

Przeliczenie zmiennych do ekwiwalentu za urlop

Przeliczenie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie „ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy”

 

Pytanie:
Z dniem 1 sierpnia 2021 r. pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i od tego dnia wysokość jego wynagrodzenia wynosi: 5 000 zł. Do dnia 31 lipca 2021 r. wynagrodzenie wynosiło: 4 000 zł i jest wypłacane na 10 dzień następnego miesiąca kalendarzowego.Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.
W miesiącu czerwcu i lipcu 2021 r.:
wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (należne odpowiednio za maj i czerwiec) z podstawy: 4 000 zł.
Z dniem 15 września 2021 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.
Czy w związku z dokonaną w sierpniu podwyżką wynagrodzenia zasadniczego, wypłacone wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, przyjmowane do podstawy ekwiwalentu wymagają przeliczenia (uzupełnienia) z uwzględnieniem nowej/wyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego ?
Czy prawidłowym jest stanowisko, że należy przeliczyć pracownikowi składniki wynagrodzenia wg nowej stawki pomimo tego, że w okresie, za który je wypłacono ona nie przysługiwała?
Czy składniki zmienne powinny zostać jednak uwzględnione w wysokości faktycznie wypłaconej w okresie stanowiącym podstawę naliczenia ekwiwalentu za urlop tj. nie podlegają przeliczeniu?.

Odpowiedź:
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15- 19 rozporządzenia urlopowego (§ 14 rozporządzenia).
Jedną z tych zasad jest to, iż zarówno w przypadku podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jak i ekwiwalentu z ten urlop, w sytuacji gdy nastąpiła zmiana w składnikach wynagrodzenia lub zmiana wysokości tych składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu (odpowiednio przed lub w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu) podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego).
W związku z powyższym, ustalając podstawę do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo w dniu 15 września 2021 r., wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych należy przeliczyć przyjmując aktualną stawkę wynagrodzenia zasadniczego tj.: 5 000 zł.

Jak dokonać przeliczenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/przeliczenie-wynagrodzenia-za-urlop-wypoczynkowy-jezek-przemyslaw/

Artykuł w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.