HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zmiana etatu kwota wolna od potracen

KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ A ZMIANA ETATU

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). W sytuacji gdy do zmiany wymiaru czasu pracy dojdzie w trakcie miesiąca kalendarzowego, pojawia się wątpliwość, jak zmiana ta wpływa na kwotę wolną od potrąceń ?

Przepisy prawne tej kwestii nie rozstrzygają. W mojej opinii kwotę wolną należy ustalić proporcjonalnie za okres przed zmianą i po zmianie wymiaru etatu. Umożliwi to zachowanie funkcji kwoty wolnej, którą jest zapewnienie zatrudnionemu minimum socjalnego, stosownie do wymiaru etatu.


Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. 
Na podstawie zawartego porozumienia zmieniającego z dniem 13 września 2021 r. obniżono pracownikowi (w wieku 32 lat) wymiar etatu z pełnego do 7/8. Obniżeniu uległo również wynagrodzenie pracownika z wysokości: 3 000 zł na 2 625 zł.
Pracownikowi, z wypłaconego wynagrodzenia, potrącana jest, na podstawie tytułu wykonawczego należność na poczet niespłaconego kredytu bankowego.

Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2021 r.:
3 000 zł : 176 h = 17,05 zł

17,05 zł x 64 h (godziny przepracowane od 1 do 12 września) = 1 091,20 zł
2 625 zł : 154 h = 17,05 zł
17,05 zł x 98 h (godziny przepracowane od 13 do 30 września) = 1 670,90 zł
Łączne wynagrodzenie: 2 762,10 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota do wypłaty wyniosła:
2 034,91 zł

Ustalenie wysokości kwoty wolnej od potrąceń:
2 800 zł : 176 h = 15,91 zł

15,91 zł x 64 h = 1 018,24 zł
po zmianie etatu
2 450 zł : 154 h = 15,91 zł
15,91 zł x 98 h = 1 559,18 zł
Łącznie: 2 577,42 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota wolna od potrąceń wyniosła:
1 904,89 zł
Potrącenie na rzecz komornika wyniosło:
130,02
 zł (2 034,91 zł – 1 904,89 zł).


Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Na podstawie zawartego porozumienia z przedstawicielami pracowników, w związku w związku z COVID-19 i spadkiem obrotów, z dniem 6 lutego 2021 r. obniżono pracownikowi (w wieku 32 lat) wymiar etatu z pełnego do 0,8. Obniżeniu uległo również wynagrodzenie pracownika z wysokości: 3 000 zł na 2 400 zł.

Pracownikowi, z wypłaconego wynagrodzenia, potrącana jest, na podstawie tytułu wykonawczego należność na poczet niespłaconego kredytu bankowego.
Pracownik ma na utrzymaniu:

  • niepracującą żonę (utraciła dochód w związku z pandemią) i
  • małoletniego syna

kwota wolna od potrąceń, powinna zostać zwiększona o 50% (2 x 25%).

Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc luty 2021 r.:
3 000 zł : 160 h = 18,75 zł

18,75 zł x 40 h (godziny przepracowane od 1 do 5 lutego) = 750 zł
2 400 zł : 128 h = 18,75 zł
18,75 zł x 96 h (godziny przepracowane od 6 do 28 lutego) = 1 800 zł
Łączne wynagrodzenie: 2 550 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota do wypłaty wyniosła:
1 885,35 zł

Ustalenie wysokości kwoty wolnej od potrąceń:
kwota wolna od potrąceń, powinna zostać zwiększona o 50% (2 x 25%).

2 800 zł : 160 h = 17,50 zł
17,50 zł x 40 h = 700 zł
po zmianie etatu
2 240 zł : 128 h = 17,50 zł
17,50 zł x 96 h = 1 680 zł
Łącznie: 2 380 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota wolna od potrąceń wyniosła:
1 764,87 zł
Wyniesie ona: 2 468,06  zł zgodnie z wyliczeniem:

[1 764,87 zł + (1 764,87 zł x 50%)] = 2 647,31 zł.
Pracodawca nie dokonał potrącenia na rzecz komornika gdyż:
1 764,87 zł < 2 647,31 zł.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.