HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 13

Zlecenie kontroli przez ZUS

Zlecenie przez ZUS kontroli u płatników składek 

Jedną ze zmian – wynikającą z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621) wprowadzono do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana dalej: ustawa wypadkowa).

Zlecenie kontroli u płatników składek:
Jeżeli w czasie kontroli przeprowadzanych u płatników składek inspektorzy pracy stwierdzą podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej (wykazanych w informacji ZUS IWA), informują o tym ZUS podając równocześnie prawidłowe dane (art. 35 ustawy wypadkowej).
Nowelizacja dotychczasowej treści art. 35 ustawy wypadkowej oznacza jako ust. 1 i dodaje ust. 2, zgodnie z którym w przypadkach, w których płatnicy składek korygują informację, o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej (informację ZUS IWA), w zakresie liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, właściwa jednostka organizacyjna ZUS może wystąpić do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Obowiązywanie: od 18 września 2021 r.

Szkolenia ze zmian w rozliczeniach z ZUS w 2021 – 2022 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.