HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 14

Brak poboru zaliczki na podatek Polski Ład

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy przy umowach cywilnoprawnych


Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.:

Osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z:
nowej kwoty wolnej od podatku:
5 100 zł (przy dochodzie do 30 tyś zł) oraz
podwyższonego progu podatkowego:
120 tyś zł.

Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak:

  • odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku ani
  • skorzystać z tzw. „ulgi dla klasy średniej”.

Art. 41. 1. ustawy o PDOF:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa:
w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o PDOF
m.in. umowy zlecenia, dzieło, kontrakty menedżerskie
oraz
art. 18 ustawy o PDOF
prawa majątkowe

osobom określonym w art. 3 ust. 1 (osoby fizyczne)

Są obowiązane jako płatnicy pobierać (z zastrzeżeniem ust. 4):
zaliczki na podatek dochodowy:
stosując do dokonywanego świadczenia pomniejszonego o
miesięczne koszty uzyskania przychodów:
w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz
potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki:
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. tj.: 17% (bez względu na wysokość uzyskanego w danym roku kalendarzowym dochodu).

W art. 41 dodaje się nowy ust. 1c w brzmieniu:
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek, płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.
Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi:
1)
którego
roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (o której mowa w art. 27 ust. 1)
5 100 zł : 17% = 30 000 zł

oraz

2)
który nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3.

 

Ważne:
Wniosek podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Najbliższe szkolenia (stacjonarne i on-line) z tematyki:
Rozliczania Wynagrodzeń dla Pracowników i Zleceniobiorców wynikające
z „Polskiego ładu”
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/


Artykuł do pobrania w PDF

(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?

Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.